Dzień: <span>13 października 2019</span>

Odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku pracy [wywiad w Rzeczpospolitej]

13/10/2019

„Należy pamiętać, że żadne przedsiębiorstwo, żaden sektor i żadne państwo nie będzie się rozwijać, jeśli nie będzie mieć ludzi, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, na właściwych stanowiskach. Celem całego systemu rad ds. kompetencji jest zidentyfikowanie luk kompetencyjnych, a następnie ich skuteczne zmniejszanie” – mówi Adam Banaszak, wiceprezes PARP.  Dowiedz się więcej >