Dzień: <span>2020-03-05</span>

Potrzebujemy Twojej opinii! Rusza pierwsze badanie potrzeb szkoleniowo–rozwojowych w marketingu

5/03/2020

Celem badania jest określenie zapotrzebowania na najbardziej pożądane usługi związane z rozwojem kompetencji w branży komunikacji marketingowej. Jego wyniki posłużą m.in. do przygotowania przez Radę Sektorową rekomendacji na szkolenia dla pracowników tego sektora. Część z rekomendowanych usług otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych.