Treść artykułu

Które z kompetencji marketingowych będą liczyć się w przyszłości? Pobierz najnowszy raport i zobacz nagranie webinaru

Które z kompetencji marketingowych będą liczyć się w przyszłości? Jak pandemia wpływa na obszar tych umiejętności?   Przedstawiamy wyniki pierwszego z cyklu badań potrzeb szkoleniowo-rozwojowych w sektorze komunikacji marketingowej, zrealizowanego przez Radę Sektorową ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Raport Marketingowe Kompetencje Przyszłości jest jednym z narzędzi Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej do opracowania rekomendacji usług rozwojowych dla tegoż sektora. Realizacja Badania w początkowej fazie pandemii (12-31 marca br.) oraz pogłębienie analizy podczas panelu eksperckiego pozwoliły na uchwycenie efektu, jaki kryzys wywołał w środowisku.

Jak zaznacza Piotr Krasiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Nowa rzeczywistość, w jakiej znaleźliśmy się z powodu epidemii, wymusiła dostarczenie wysokiej jakości programów rozwoju kompetencji w formie zdalnej  online.  Koniecznie musi zostać podkreślony fakt, że usługi w takiej formie powinny gwarantować poziom co najmniej tak samo wysoki, jak w przypadku bezpośrednich i osobistych form wsparcia sprzed epidemii. Ponadto nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na bieżącym zarządzaniu kryzysową sytuacją, lecz również mieć na uwadze, że niektóre ze zmian i nowych metod szkoleniowych, wprowadzanych w tym czasie, zostanie z nami na stałe, jako nowe metody podnoszenia kompetencji. Musimy więc stawiać sobie nie tylko cele tymczasowe, ale myśleć o wizjach długofalowych.   

Jesteśmy w trakcie kształtowania się nowego jutra. Ogromne zmiany społeczne dotyczą w dużej mierze relacji międzyludzkich i komunikacji. Ma to nieuchronny wpływ na biznes, a w szczególności na formę komunikacji, jaką dziś przyjmują firmy i marki, aby odpowiadać na potrzeby konsumentów. Czy w tak dynamicznym czasie można mówić o konkretnych programach szkoleniowych?  Rozmowa podczas panelu eksperckiego po badaniu pokazała, że jest ogromna potrzebaby uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze strategicznego myślenia i działania w obliczu niestabilnej sytuacji biznesowej. Kryzysy tej skali nie zdarzają się często, ale gdy już przyjdą, zmieniają rzeczywistość całkowicie. Uważam, że mamy niezwykłą okazję do tego, by być częścią tworzenia się nowego świata. To, na czym należy się skupić, aby wyjść z tarczą z pandemii, to przede wszystkim umiejętności miękkie, takie jak: elastyczność, innowacyjność i zwinność. Równolegle nie można zapominać o technologii, która siłą rozpędu wdarła się w nasze życie jeszcze mocniej i zmusza nas do pogłębiania e-kompetencji z zakresu elearningu, digital marketingu oraz poruszania się w mediach społecznościowych. Zatem pole do rozwoju mamy szerokie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wynikami badania oraz wnioskami naszych ekspertów odpowiada Marcin Olkowicz, Przewodniczący i Animator Rady

W ramach pogłębienia tematu kompetencji marketingowych 27.05.2020 odbyło się także webinarium. Gośćmi wydarzenia online prowadzonego przez Marcina Olkowicza byli:  

  • Agata Kaczmarska, HR Director Dentsu Aegis Network Poland  
  • Adrianna Kubik, Business Director They.pl  
  • Ewa Opach, Wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej, IAB 
  • Piotr Krasiński, Zastępcy Dyrektora DRK, PARP 

Partnerem wydarzenia był polski ośrodek analityczny THINKTANK.  

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium.

*O Badaniu 

Badanie ankietowe (32 pytania zamknięte i otwarte), zrealizowane metodą CAWI w terminie 12-31 marca 2020r. Przeprowadzone na grupie 222 respondentów, w tym 114 pracowników i 108 pracodawców  
z sektora marketingu i reklamy.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *