Dzień: <span>2020-08-17</span>

Nasze rekomendacje do projektu Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

17/08/2020

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) przekazaliśmy rekomendacje zmian opracowane przez członków Rady Sektorowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.