Treść artykułu

Nasze rekomendacje do projektu Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) przekazaliśmy rekomendacje zmian opracowane przez członków Rady Sektorowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zintegrowana Strategia Rozwoju 2030 stanowi dokument pomocniczy dla Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) i koresponduje z zapisami horyzontalnych zintegrowanych strategii rozwoju, między innymi: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030. Ponadto zapisy ZSU 2030 będą stanowić podstawę określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności.

Rekomendacje przekazane przez Sektorową Radę ds. Sektora Komunikacji Sektorowej dotyczyły w dużej mierze szerszego włączenia systemu rad sektorowych do wielu procesów i działań opisanych w dokumencie.

Informacje na temat projektu dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 przekazanego do konsultacji znajdują się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *