Treść artykułu

Nasze rekomendacje do projektu Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) przekazaliśmy rekomendacje zmian opracowane przez członków Rady Sektorowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zintegrowana Strategia Rozwoju 2030 stanowi dokument pomocniczy dla Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) i koresponduje z zapisami horyzontalnych zintegrowanych strategii rozwoju, między innymi: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030. Ponadto zapisy ZSU 2030 będą stanowić podstawę określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności.

Rekomendacje przekazane przez Sektorową Radę ds. Sektora Komunikacji Sektorowej dotyczyły w dużej mierze szerszego włączenia systemu rad sektorowych do wielu procesów i działań opisanych w dokumencie.

Informacje na temat projektu dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 przekazanego do konsultacji znajdują się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *