Treść artykułu

Dołączyliśmy do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 14.09.2020 dołączyliśmy do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Obszarami działania Rady są m.in.

  • wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
  • monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
  • diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
  • opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Jako przedstawiciele Rady Sektorowej będziemy uczestniczyć w pracach wybranych Zespołów Roboczych oraz opiniować projekty legislacyjne przekazane do konsultacji.

Więcej informacji o działaniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców dostępnych jest TUTAJ.
Pismo przewodnie znajduje się TUTAJ.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *