Treść artykułu

Komisja Europejska przedstawia Europejski program na rzecz umiejętności

1 lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski program na rzecz umiejętności. Celem tego planu działań jest wsparcie Europejczyków w nabywaniu nowych umiejętności lub doskonaleniu już posiadanych, dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy.

Program opiera się na 12 działaniach:

 1. Europejski pakt na rzecz umiejętności
 2. Poprawa dostępności informacji na temat umiejętności
 3. Wsparcie UE dla strategicznych krajowych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji
 4. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do przyszłych wyzwań
 5. Wdrażanie inicjatywy na rzecz europejskich szkół wyższych i podnoszenie kwalifikacji naukowców
 6. Umiejętności wspierające transformację ekologiczną i cyfrową
 7. Zwiększanie liczby absolwentów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki oraz wspieranie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowych
 8. Umiejętności życiowe
 9. Inicjatywa dotycząca kont edukacyjnych
 10. Europejskie podejście do mikroreferencji
 11. Nowa platforma Europass
 12. Poprawa ram umożliwiających inwestycje w umiejętności

W nowej  strategii politycznej w zakresie umiejętności Komisja wyznaczyła ambitne cele na najbliższe 5 lat. Opierają się one na istniejących wskaźnikach, co pozwoli na coroczne monitorowanie postępów w ramach europejskiego semestru. Nie istnieją jeszcze żadne wskaźniki ilościowe dotyczące kwalifikacji ekologicznych, więc Komisja opracuje je.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie prasowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *