Treść artykułu

Dofinansowanie do rekomendowanych szkoleń dla sektora komunikacji marketingowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorców sektora komunikacji marketingowej. Jest to realizacja programu nadzwyczajnego związanego procesem przygotowywania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej rekomendacji CoVid-19. Rekrutacja prowadzona będzie w przedłuzonym terminie do 23 grudnia br.  

Poziom dofinansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw sektora komunikacji marketingowej będzie sięgać 80% kosztów. Objęte są nim usługi rozwojowe, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu (wsparcie niwelowania negatywnych skutków pandemii). Lista usług rozwojowych dla pracowników sektora komunikacji marketingowej, wraz z informacją o kosztach i maksymalnym dofinansowaniu do wartości szkolenia znajduje się TUTAJ.

Szczegółowy zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego jest dostępny w Rekomendacji Rady Sektorowej.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie? 

 • zgłosić się do Operatora projektu – KDK Info Sp. z o.o. za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid lub skontaktować się bezpośrednio z Operatorem: KDK Info sp. z o.o., tel. 22 208 23 73, 503 455 204, 789 446 760; mail: komunikacjamarketingowa@kdkinfo.pl
 • przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych po wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail),
 • przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji,
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR możesz wybrać usługi poza Bazą.

Zgodnie z treścią rekomendacji Rady Sektorowej, operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD:

 • J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • J60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
 • M73.1– Reklama

zainteresowanych udziałem w szkoleniach z zakresu:

 • Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Techniki redukowania stresu
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: SEO
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Content marketing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Google Analytics
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: E-mailing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Display advertising i programmatic
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: social media
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: video i mobile
 • Stosowanie narzędzi i oprogramowania wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online (dobór zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników)
 • Planowanie kampanii online
 • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
 • Zarządzanie projektami marketingowymi online
 • Projektowanie strategii i systemów e-commerce
 • Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
 • Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych (animacje, projektowanie i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji  i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika, o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia (wkład własny stanowi różnicę pomiędzy kosztem netto usługi rozwojowej a wartością dofinansowania). Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem (zaliczka wypłacana będzie po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *