Treść artykułu

Jak wygląda współpraca na styku nauki i biznesu? Weź udział w badaniu!

Czy młodzi adepci sztuki komunikacji marketingowej, wchodząc na rynek wiedzą, jakie są wobec nich oczekiwania? Czy nauka idzie w parze z praktyką? Weź udział w badaniu, którego wyniki posłużą do opracowania raportu prezentującego status współpracy, wskaźniki potencjału oraz bariery kooperacji, a także pozwolą opracować założenia warsztatów dotyczących usprawnienia współpracy.

Celem badania jest poznanie opinii i doświadczeń w obszarze współpracy biznesu i edukacji w zakresie kształcenia na rzecz sektora komunikacji marketingowej.

Do wypełnienia krótkiej ankiety zapraszamy:

  • przedsiębiorców sektora komunikacji marketingowej: agencje reklamowe (o różnym profilu działalności, zakresie świadczonych usług i specjalizacji), domy produkcyjne / mediowe / agencje mediowe, reklamodawców / marketerów, wydawców / agencje eventowe, nadawców programów ogólnodostępnych, abonamentowych i innych
  • przedstawicieli środowiska akademickiego: wykładowców i władze uczelni.

Sektor komunikacji marketingowej definiowany jest w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności Gospodarczej z uwzględnieniem następujących kodów:

  • PKD J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
    z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  • PKD J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • PKD J60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
  • PKD M.73.1 – Reklama.

Badanie trwa do 5 lutego 2021 roku, a wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut.  Zapraszamy do udziału!

Badanie realizowane jest przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna, a dane zebrane w trakcie badania są anonimowe, mają charakter poufny i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.