Dzień: <span>2 lutego 2021</span>

Analiza ram kwalifikacji i certyfikacji kompetencji marketingowych w Unii Europejskiej i Polsce

2/02/2021

Zapraszamy do lektury raportu, który prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii Europejskiej ram kwalifikacji/kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze sektora komunikacji marketingowej oraz sektorów/branż o zbliżonym charakterze.