Treść artykułu

Raport: Silversi w sektorze komunikacji marketingowej. Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe osób 50+

Przedstawiamy raport z badania dotyczącego potrzeb kwalifikacyjno – zawodowych osób 50+ w sektorze komuniakcji marketingowej. Celem było  zgromadzenie wiedzy na temat stanu faktycznego, możliwości i problemów doświadczanychprzez osoby 50+ na rynku pracy w branży komunikacji marketingowej z uwzględnieniem osób z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć pracę w branży marketingowej.

Raport zawiera podsumowanie, wnioski i rekomendacje z trzech części badania:

• Desk research – analiza materiałów zastanych – przegląd ogólnodostępnych badań naukowych oraz publikacji popularno-naukowych;
• Badanie jakościowe – obejmujące pracowników 50+ oraz pracodawców;
• Badanie ilościowe – obejmujące pracodawców.

Kluczowe wnioski z badania:

  • Pracownicy powyżej 50. roku życia są zatrudniani w mniej niż połowie badanych firm zajmujących się komunikacją marketingową. Jednak w większości przypadków zostali oni zatrudnieni przed osiągnięciem wieku 50 lat, więc z biegiem lat, w trakcie zatrudnienia, rozwijali się razem z firmą i nabywali nowych kompetencji.
  • Główne obszary zatrudnienia osób 50+ w sektorze komunikacji marketingowej to obsługa i kontakt z klientem oraz obsługa tradycyjnych kampanii marketingowych. W połowie firm badanych w części ilościowej osoby 50+ zajmują stanowiska kierownicze.
  •  Osoba pięćdziesięcioletnia poszukująca pracy jest uznawana za osobę zdeterminowaną, terminową, na którą można liczyć.
  • Pracownicy 50+ to osoby, których cechuje chęć stabilizacji, przy jednoczesnym zdobywaniu nowego doświadczenia.
  • Najczęściej wymienianym powodem braku rekrutacji starszych osób jest chęć utrzymania wizerunku młodego i dynamicznego zespołu oraz dążenie do inwestycji w rozwój i szkolenie młodych pracowników.
  • Ponad ¾ pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy powyżej 50. roku życia mają gorsze kompetencje cyfrowe niż ludzie młodzi.

Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *