Treść artykułu

Spotkanie nt. dofinasowania szkoleń

Jeszcze do 22 marca małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Sektorze Komunikacji Marketingowej moga składać wnioski o dofinansowanie szkoleń z marketingu i nie tylko. W imieniu Konfederacji Lewiatan oraz PARP zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu nt. tego, jak środki pozyskać. Spotkanie odbędzie się 17.03 w godz. 10:00-11:30.

W 2021 r. na firmy zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników czeka kilkaset milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdecydowana większość tych środków będzie skierowana na realizację usług szkoleniowych i doradczych zgodnych z rekomendacjami Sektorowych rad ds. kompetencji. Co do zasady usługi te powinny być realizowane przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

O wsparcie mogą lub wkrótce będą mogły, ubiegać się firmy działające między innymi w następujących sektorach: przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów, sektor finansowy, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, kompetencji w handlu, żywności wysokiej jakości, turystyki, motoryzacji, nowoczesnych usług biznesowych, usług rozwojowych, przemysł lotniczo-kosmicznego, chemiczny, czy gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w czasie którego eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawią kluczowe informacje dotyczące:

  • zakresu dofinansowania i podmiotów uprawnionych do pozyskania wsparcia (na jaki typ szkoleń i doradztwa można uzyskać wsparcie? W których sektorach możliwe jest dofinansowanie rozwoju tylko MŚP, a w których także dużych firm?)
  • ścieżki aplikowania o wsparcie (co zrobić krok po kroku, by otrzymać dotację?)
    zasad finansowania usług szkoleniowych i doradczych (główne informacje o kwotach możliwych do uzyskania, warunkach wnoszenia wkładu własnego)
  • terminów, w których wsparcie będzie dostępne dla firm z danego sektora (orientacyjny harmonogram uruchamiania dofinansowania w poszczególnych sektorach)Celem webinarium jest prezentacja aktualnych informacji dotyczących możliwości pozyskania wsparcia z PARP na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników i pracowniczek oraz na doradztwo.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do:

  • przedstawicieli firm, którzy zainteresowani są uzyskaniem dofinansowania na szkolenia i doradztwo, a prowadzą działalność m.in. w następujących sektorach: przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów, sektor finansowy, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, kompetencji w handlu, żywności wysokiej jakości, turystyki, motoryzacji, nowoczesnych usług biznesowych, usług rozwojowych, przemysł lotniczo-kosmicznego, chemiczny, czy gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

Webinarium poprowadzą: Piotr Krasiński oraz Urszula Golec z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI TUTAJ >

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *