Treść artykułu

Marketingowe kompetencje przyszłości. Weź udział w II edycji badania!

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji badaniu potrzeb szkoleniowo-rozwojowych w Sektorze Komunikacji Marketingowej. Pierwszą edycję przeprowadziliśmy rok temu – tuż na początku pandemii. Porównanie wyników obu edycji badań będzie zatem tym bardziej interesujące. Poszerzamy również grupę respondentów – oprócz pracodawców i pracowników SKM o opinię chcemy też zapytać o kandydatów do pracy w tym sektorze.

Celem badania jest określenie zapotrzebowania na nowe kompetencje oraz na rozwój umiejętności w sektorze komunikacji marketingowej. Efekty badania posłużą przygotowaniu programów szkoleń oraz programów studiów na potrzeby sektora.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy:

  • pracodawców Sektora Komunikacji Marketingowej
  • pracowników Sektora Komunikacji Marketingowej
  • kandydatów do pracy w Sektorze Komunikacji Marketingowej

Sektor Komunikacji Marketingowej definiowany jest w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności Gospodarczej z uwzględnieniem następujących kodów:

  • PKD J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
    z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  • PKD J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • PKD J60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
  • PKD M.73.1 – Reklama

Wypełnienie ankiety zajmuje maksymalnie 15 minut.  Termin badania został przedłużony do 24 maja! Zapraszamy do udziału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *