Treść artykułu

Współpraca z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych

Z dumą informujemy, że 6 sierpnia br. podpisaliśmy aneks do porozumienia międzysektorowego z Radą Nowoczesnych Usług Biznesowych, w ramach którego, podczas wspólnych spotkań konsultacyjnych będziemy omawiać istotne dla obu sektorów wyzwania oraz wymieniać doświadczenia związane z kompetencjami w sektorach.

W ramach współpracy, szczególnie przyjrzymy się:

  • zmieniającemu się zapotrzebowaniu na kompetencje w sektorach (pogłębiona prezentacja wzajemna – na podstawie monitoringu prowadzonego przez rady oraz ew. badaniom własnym) – obszar nowych kompetencji i tzw. kompetencji jutra,
  • szczególnym potrzebom kompetencyjnym, związanym z sytuacją osób 50+ w obu sektorach, w powiązaniu z analizą postaw pracodawców sektorów wobec pracowników z tej grupy (podstawa: prezentacja poszerzona wyników analiz i badania przeprowadzonego przez Radę sektora komunikacji marketingowej),
  • wymianie dobrych praktyk związanych z możliwościami i realiami współpracy biznesu z sektora z edukacją wyższą (przyczynkiem do spotkania będą wyniki badań jakościowych i efekty warsztatów poświęconych tej współpracy prowadzone przez Radę SKM); w tym obszarze niezwykle istotne jest pozyskanie informacji o doświadczeniach sektora nowoczesnych usług biznesowych z tego obszaru (większe doświadczenia Rady NUB),
  • wymianie dobrych praktyk związanych z doświadczeniami Rady NUB we współpracy i rozwijaniu ZSK – prezentacja kwalifikacji rynkowych wpisanych do ZSK i możliwości współpracy w zakresie kwalifikacji obecnych w różnych sektorach (porównanie horyzontalne),
  • możliwościom współpracy międzysektorowej w warunkach nowej perspektywy działania systemu Rad (po październiku 2022).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *