Dzień: <span>2021-08-13</span>

Sektorowa Rama Kwalifikacji

Rekomendacja Rady o utworzeniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

13/08/2021

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, na podstawie przeprowadzonych analiz oraz konsultacji z Członkami Rady i Grup roboczych, rekomenduje podjęcie działań zmierzających do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRK)