Treść artykułu

Sektorowa Rama Kwalifikacji

Rekomendacja Rady o utworzeniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, na podstawie przeprowadzonych analiz (w tym wynikających z przygotowanego raportu „Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii Europejskiej ram kwalifikacji / kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze sektora komunikacji marketingowej oraz sektorów / branż o zbliżonym charakterze – analiza porównawcza rozwiązań polskich i europejskich”) oraz konsultacjach z Członkami Rady i Grup roboczych, rekomenduje podjęcie działań zmierzających do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRK), w tym m.in. poprzez pozyskanie wsparcia przy tworzeniu SRK przez właściwe instytucje (takie jak Instytut Badań Edukacyjnych).

Głównymi zidentyfikowanymi przesłankami do utworzenia SRK w sektorze komunikacji marketingowej są:
– rozproszenie sektora
– dynamika powstawania nowych stanowisk i zapotrzebowania na nowe kompetencje
– brak jasno zdefiniowanych wymagań stanowiskowych i kwalifikacyjnych
– bogata oferta szkoleniowo-rozwojowa
– anglojęzyczne i niejednolite nazewnictwo stanowisk.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w treści Rekomendacji.

Rekomendacja została przyjęta Uchwałą Sektorowej Rady nr 3/2021 z 10.08.2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *