Treść artykułu

Zyskaj 80% dofinansowania na szkolenia dla Twójej firmy! Rusza kolejny nabór PARP

W odpowiedzi na potrzeby rynku, PARP uruchomił nowy projekt Kompetencje dla sektorów 2, w ramach którego przedsiębiorstwa działające w sektorze komunikacji marketingowej mogą pozyskać dofinansowanie na szkolenia nawet do 80%!

Projekt skierowany jest do MŚP z sektora komunikacji marketingowej, prowadzących działalność na terenie całej Polski.

Kto może otrzymać dofinansowanie

 • osoby samozatrudnione

 • mikroprzedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €)
 • małe przedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €)
 • średnie przedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €)
 • prowadzące działalność w ramach sektora komunikacji marketingowej:

  • J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
  • J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • J60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
  • M.73.1 – Reklama
 • spełniające warunki możliwości uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, zgodnych z rekomendacjami określonymi przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”

Wysokość dofinansowania

Limit 17 000,00 zł netto z wkładem własnym na przedsiębiorstwo (NIP)

Limit 8 500,00 zł netto z wkładem własnym na pracownika (PESEL)

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP na podstawie Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji i wynosi:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacji Maksymalna kwota (netto) dofinansowania wraz z wkładem własnym osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika
 • Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta
 • Projektowanie strategii komunikacji
 • Projektowanie strategii marki
 • Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników (storydoing)
 • Opowiadanie historii w marketingu (storytelling)
 • Pozyskiwanie wiedzy o konsumentach
 • Planowanie kampanii online
 • Projektowanie doświadczeń konsumenckich (consumer experience)
 • Komunikowanie marki na platformach e-commerce
 • Stosowanie danych o konsumentach w rozwoju marki
 • Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 • Planowanie projektu marketingowego
 • Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej
112 PLN
 • Stosowanie „consumer insight” w komunikacji marketingowej
 • Mierzenie efektywności kampanii marketingowej
 • Prezentowanie strategii
 • Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem serwisów i aplikacji mobilnych (mobile marketing)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce (SEM)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem Google Analitics
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem e-mailingu
120 PLN
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
72 PLN
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) – cena dot. walidacji i certyfikacji zgodnie z ZSK
89 PLN
 • Prowadzenie sprzedaży i promocji w Internecie (e-commerce)
60 PLN
 • Projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta (consumer design)
 • Mapowanie ścieżki konsumenta (consumer journey)
103 PLN

Jak wziąć udział w projekcie

KROK 1: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej PARP
KROK 2: Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
KROK 3: Rejestracja i złożenie wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych poprzez system projektu ORKK
KROK 4: Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ORKK
KROK 5: Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia
KROK 6: Odbiór promesy potwierdzającej dofinansowanie usługi rozwojowej
KROK 7: Przekazanie promesy firmie szkoleniowej i udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej
KROK 8: Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR
KROK 9: Rozliczenie usługi przez MŚP w systemie projektu ORKK
Więcej informacji w tej broszurze lub na stronie: orkk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *