Treść artykułu

„Pracodawca Jutra” – wyłoniono laureatów 6. edycji konkursu

Zakończyła się 6. edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr. Pracodawcy aplikowali w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Konkurs sfinansowano w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy, ubiegający się o nagrodę w konkursie, musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania, mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników. Gala wręczenia nagród laureatom, odbyła się 9 czerwca w Warszawie. Wręczono 5 nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu oraz 15 nagród branżowych przyznanych przez Kapituły Sektorowe utworzone przez rady sektorowe. Kapituły Sektorowe zdecydowały także o wyróżnieniu 3 inicjatyw.


Organizatorzy wyłonili zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”.


Dodatkowo, swoje nagrody przyznali przedstawiciele 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Tytułu Pracodawca Jutra 2022 otrzymała firma Dentsu za „The Code” – inicjatywę wspierającą edukację młodych pokoleń w obszarze kompetencji cyfrowych. Wyróżnienie odebrała Agata Kaczmarska, Chief People Officer, dentsu Polska & CEE, członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *