Treść artykułu

Tworzymy Sektorową Ramę Kwalifikacji

Zapraszamy do udziału w ważnym etapie budowania dokumentu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
sektora komunikacji marketingowej.

Spotkania odbędą się online (Zoom) w dniach 5-14.10 w formie  seminariów konsultacyjnych (grupy 25 os.).
UWAGA! Zostały już tylko dwa terminy na seminaria:  13.10 (10:00-12:30) i  14.20 (14:00-16:30). Zapraszamy!

Cele seminariów konsultacyjnych

  • zaprezentowanie SRK KM jak najszerszemu gronu przedstawicieli sektora,
  • zebranie opinii dotyczących zakresu kompetencji ujętych we Wstępnym projekcie SRK KM (ocena kompletności),
  • zebranie opinii dotyczących adekwatności Wstępnego projektu SRK KM do potrzeb i oczekiwań interesariuszy sektora,
  • zebranie rekomendacji dotyczących wykorzystania, wdrażania i dalszego rozwoju SRK KM.

Każde z seminariów podzielone zostanie na dwie części. W pierwszej części przedstawione zostaną założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz idea tworzenia sektorowych ram kwalifikacji. Ponadto, w czasie krótkiej dyskusji zostaną omówione korzyści z wdrażania sektorowych ram kwalifikacji.
Podczas drugiej części seminarium zaprezentowany zostanie i poddany weryfikacji wstępny projekt SRK KM.  
Przed seminarium, wraz z zaproszeniem, każdy z uczestników otrzyma informację na temat planowanego przebiegu seminarium oraz krótki materiał prezentujący założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i sektorowych ram kwalifikacji oraz wstępny projekt SRK KM, który będzie prezentowany w czasie seminariów.

Zadanie realizowane przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *