Miesiąc: <span>październik 2023</span>

Webinar SGH: Dopasowanie kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy

20/10/2023

Tematem webinarium będzie przedstawienie i ukazanie działania Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie wiodące: Jak / co uczelnia może czerpać z działalności Sektorowych Rad ds. Kompetencji? Postawimy tezę, że jest wiele obszarów synergicznych pomiędzy uczelniami a Sektorowymi Radami ds. Kompetencji.

Rynek pracy w czasie kryzysu ekonomiczno-społecznego. Najnowszy monitoring Rady Sektorowej

5/10/2023

Oddajemy w Państwa ręce czternastą edycję przeglądu informacji istotnych z punktu widzenia sektora, opracowaną na bazie monitoringu mediów, raportów branżowych i innych publikacji. Wydanie to poświęciliśmy tematowi sztucznej inteligencji, który zdominował w ostatnich miesiącach przestrzeń internetu.