Aktualności

Jak systemowo tworzyć i rozwijać kwalifikacje marketingowe?  Oficjalna inauguracja Rady Sektorowej podczas MarCom Skills Day

29 stycznia 2020 r. podczas konferencji „MarCom Skills Day” odbyła się uroczysta inauguracja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , którzy wręczyli akty powołania członkom Rady Sektorowej, dzięki czemu oficjalnie rozpoczęła ona swoją działalność.

Odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku pracy [wywiad w Rzeczpospolitej]

„Należy pamiętać, że żadne przedsiębiorstwo, żaden sektor i żadne państwo nie będzie się rozwijać, jeśli nie będzie mieć ludzi, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, na właściwych stanowiskach. Celem całego systemu rad ds. kompetencji jest zidentyfikowanie luk kompetencyjnych, a następnie ich skuteczne zmniejszanie” – mówi Adam Banaszak, wiceprezes PARP.  Dowiedz się więcej >

Zgłoś się do Akademii Menedżera Innowacji i otrzymaj dofinansowanie do szkoleń dla kadry zarządzającej w Twojej firmie

PARP ogłasza nabór do drugiej edycji programu szkoleniowo-doradczego, który kierowany jest  do kadry zarządzającej firm. W ramach Akademii możesz skorzystać ze szkoleń w postaci cyklicznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne) oraz uzyskać wsparcie doradcy i eksperta tematycznego przez cały cykl uczestnictwa.  Nabór do II edycji programu trwa do 31 grudnia 2019.

Za nami spotkanie Grupy Inicjatywnej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR w partnerstwie z IAB Polska. Rozmawialiśmy o zasadach działania Rady oraz przedstawiliśmy harmonogram prac na najbliższe miesiące. Członkostwo w Radzie jest otwarte dla podmiotów działających w Sektorze Komunikacji Marketingowej, edukacji, instytucji  rynku pracy, organizacji pracodawców, branżowych i społecznych, a także przedstawicieli instytucji publicznych.

Branża komunikacji marketingowej na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych. Powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji

Głównym celem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej jest standaryzacja oraz lepsze dopasowanie kompetencji nabywanych przez pracowników do wymagań rynku i pracodawców. Członkostwo w Radzie jest otwarte dla podmiotów działających w branży komunikacyjnej. Komunikacja marketingowa jest kolejnym z sektorów gospodarki, posiadającym Radę ds. Kompetencji. Inicjatorami są Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Projekt jest realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2022”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z raportem „Kapitał Ludzki…