Dla uczelni

Jako Rada Sektorowa chcemy lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. 
Podejmujemy w tym celu szereg działań, czego wynikiem są poniższe materiały dla uczelni, które przygotowaliśmy waz z ekspertami.  Są to: programy kierunków studiów, raporty, propozycje zmian systemowych, a takżę filmy przybliżające możliwości pracy w sektorze komunikacji marketingowej. 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z materiałów. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne. 

PROGRAMY NAUCZANIA DLA UCZELNI

RAPORTY RADY SEKTOROWEJ

FILMY O PRACY W SEKTORZE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

REKOMENDACJE I PROPOZYCJE ZMIAN

MONITORINGI RYNKU PRACY, EDUKACJI I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

To przygotowywane przez nas co kwartał przeglądy najważniejszych informacji, raportów i trendów związanych z zatudnieniem, edukacją oraz branżą komunikacji i marketingu.

W monitoringu za okres 01-03.2023 znajdziesz między innymi takie informacje: 

  •  24% polskich firm planuje pozyskiwać nowych pracowników, 25% pracodawców prognozuje redukcję etatów, a 48% deklaruje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie.
  •  3 na 10 organizacji w Polsce jest na etapie opracowywania celów i strategii ESG.
  •  38% Polaków  uważa, że mniejszości są przedstawiane w reklamach w uproszczony sposób. 

W monitoringu za okres 10.2022-11.2022 znajdziesz między innymi takie informacje: 

  •  Konsumenci deklarują, że wolą reklamy dociejące do nich kanałami offlinowymi, na szczycie listy umieszczają wydarzenia sponsorowane.  
  •  53% badanych jest zdania, że firmy technologiczne, powinny umieszać na uządzeniach informacje o sladzie węglowym, ale tylko 30% wierzy w prawdziwość informacji podawanych przez poducentów.