Elementor #77

listopad/2019

I spotkanie Rady Sektora ds. Kompetencji

 

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu na adres: rada.sektorowa@sar.org.pl

30/09/2019

Zaproszenie

W imieniu SAR oraz IAB Polska serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy inicjatywnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Spotkanie odbędzie się 30 września w siedzibie SAR w godz. 14:00 – 17:00.

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu na adres: rada.sektorowa@sar.org.pl

LIDER PROJEKTU:

PARTNER PROJEKTU:

Projekt POWR.02.12.00-00-SR07/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

ODWIEDŹ RÓWNIEŻ:

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR 

Ul. Czerska 8/10; 00 – 732 Warszawa

Tel.: (22) 898 84 25

Email: rada.sektorowa@sar.org.pl