O NAS

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to projekt, w którym pracujemy nad tym,aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Chcemy lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. W tym celu podejmujemy szereg działań, m.in.:

  • identyfikacja i zdefiniowanie rzeczywistych wymagań zawodowych w branży, 
  • opracowanie ram i standardów kwalifikacji, 
  • opracowanie programów edukacyjnych, 
  • opracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych,
  • wyznaczanie kierunków zmian systemu edukacji.

Zadania te realizujemy poprzez dialog i wymianę doświadczeń ekspertów związanych z branżą komunikacji marketingowej, którzy wspólnie wypracowują systemowe rozwiązania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i dialogu społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich oraz podmiotów kształcenia ustawicznego. 

Członkostwo w Radzie jest otwarte. Oznacza to, że przystąpić do nas mogą podmioty działające w branży komunikacyjnej, które spełniają określone kryteria. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (link do zakładki dołącz do Rady)

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej powstała z  inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. To jeden z kilkunastu projektów realizowanych dla różnych sektorów gospodarki w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2022”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

[Filmik o projekcie]

Zobacz informację prasową >