Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapisem na powiadomienia

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować wysyłać wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: wysyłania informacji o wydarzenia i innych aktywnościach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej (Sektorowa Rada).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z powierzeniem Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska realizacji projektu pn. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z elementów tego projektu jest organizacja działań informacyjno-promocyjnych.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu w związku z Twoją szczególną sytuacją.

Możesz również wycofać zgodą na otrzymywanie informacji dotyczących wydarzeń i innych aktywności Sektorowej Rady.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez:

– Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

– Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz

– Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

w związku z organizacją konferencji oraz wysyłaniem informacji dotyczących wydarzeń oraz innych aktywności Sektorowej Rady.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o wydarzeniach i innych aktywnościach Sektorowej Rady.