Warsztat Biz – Edu

Warsztat BIZ-EDU  to pierwszy sektorowy projekt, łączący środowisko akademickie z biznesem. Podczas spotkań w trybie online będziemy zachęcać przedstawicieli obu stron do wymiany opinii i doświadczeń, by przyczynić się do lepszej współpracy między nimi, a w efekcie doprowadzić w przyszłości do odpowiedniego przygotowanie studentów do realiów pracy w branży komunikacji marketingowej. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji w jednym z dostępnych terminów!

Poprzez projekt chcemy realizować dwa kluczowe cele:

 • wypracowanie systemowych rozwiązań, które umożliwią przyszłym praktykom sektora szybszy start na rynku pracy,
 • networking pomiędzy środowiskami, niosący obu stronom wzajemną inspirację oraz identyfikację obszarów wymagających usprawnienia na linii współpracy.

Do kogo kierowane są warsztaty

Do udziału w wybranym przez siebie terminie warsztatu zapraszamy:

 • ekspertów edukacji wyższej
 • przedstawicieli biznesu sektora komunikacji marketingowej, który definiowany jest na bazie PKD:
  • 58.1 (wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
   z wyłączeniem w zakresie oprogramowania),
  • 59 (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych),
  • 60 (nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych),
  • 73.1 (reklama).
Jak będzie przebiegał warsztat

Podczas każdego z 10 zaplanowanych terminów spotkań uczestnicy będą mieli okazję do:

 • zapoznania się z wynikami raportu z badania biznes-nauka przeprowadzonego przez Radę Sektorową oraz pogłębionej dyskusję nad najważniejszymi wnioskami,
 • wymiany doświadczeń uczestników  z zakresu współpracy na linii biznes–nauka oraz wzajemnej inspiracji,
 • udziału w ćwiczeniach w podgrupach, które pozwolą zidentyfikować bariery utrudniające współpracę środowiska oraz wypracować sposoby na ich przełamanie,
 • networkingu, służącego znalezieniu wspólnych płaszczyzn do współpracy pomiędzy uczestnikami spotkania.

Maksymalna liczba uczestników na warsztacie to 15 osób.

UWAGA, Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy na Linkedin, w której będziemy kontyunuować dyskusję i wymianę doświadczeń ww. zakresie.

Jakie terminy są dostępne 

Warsztaty odbywają się  trybie online na platformie ZOOM. Możesz wziąć udział w warsztacie w jednym z poniższych terminów, który wybierzesz w formularzu zgłoszeniowym:

 • Warsztat nr 1: 14.07.2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat nr 2: 4.08.2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat nr 3: 9.09.2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat nr 4: 23.09.2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat nr 5: 6.10. 2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat nr 6: 20.10.2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat nr 7: 3.11.2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat nr 8: 24.11.2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat nr 9: 1.12.2021, g. 13:00 – 17:00
Kto poprowadzi warsztat 

Adam Polasz facylitator, trener, wykładowca, badacz.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w marketingu: pracował w działach insightów korporacji (Polska Telefonia Cyfrowa/ T- Mobile, Kompania Piwowarska), w domu mediowym (Wavemaker), w agencji strategicznej (One Eleven).
Wykładowca akademicki z 10-letnim stażem, prowadzi(ł) zajęcia dla studentów podyplomowych różnych kierunków (reklama, komunikacja marketingowa, data driven digital marketing, socjologia i inne), na uczelniach prywatnych i państwowych (Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera w Krakowie).
Trener i badacz z kilkunastoletnim stażem. Szkoli głównie z zakresu wykorzystania badań rynku w marketingu (szkolenia PTBRiO oraz Szkoła Consumer Intelligence) oraz realizuje kilkadziesiąt badań jakościowych rocznie.
Zdobywca Nagrody 25-lecia PTBRiO: jeden z trzech najlepiej ocenianych trenerów PTBRiO w historii. Współautor książki „Badanie rynku”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021, rozdziały: „Wizualizacja wyników badań i raportowanie” oraz „Zarządzanie wynikami badań w organizacji”.