Za nami spotkanie Grupy Inicjatywnej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Za nami spotkanie Grupy Inicjatywnej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR w partnerstwie z IAB Polska. Rozmawialiśmy o zasadach działania Rady oraz przedstawiliśmy harmonogram prac na najbliższe miesiące. Członkostwo w Radzie jest otwarte dla podmiotów działających w Sektorze Komunikacji Marketingowej, edukacji, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, branżowych i społecznych, a także przedstawicieli instytucji publicznych.