Dzień: <span>2019-09-11</span>

Branża komunikacji marketingowej na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych. Powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji

11/09/2019

Głównym celem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej jest standaryzacja oraz lepsze dopasowanie kompetencji nabywanych przez pracowników do wymagań rynku i pracodawców. Członkostwo w Radzie jest otwarte dla podmiotów działających w branży komunikacyjnej. Komunikacja marketingowa jest kolejnym z sektorów gospodarki, posiadającym Radę ds. Kompetencji. Inicjatorami są Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związek Pracodawców Branży […]