GRUPY ROBOCZE

Wszystkie działania Rady Sektorowej opierają się na pracach grup roboczych, w skład których wchodzą członkowie Rady oraz niezależni specjaliści z Komitetu Eksperckiego. Nad lepszym dostosowaniem systemu edukacji do potrzeb rynku w SKM pracujemy w 3 grupach:

Grupa Badania

Członkowie Grupy:

  • Lider: Łukasz Bis, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; członek Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, organizator Konferencji InternetBeta
  • dr hab. Sławomir Gawroński, Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej i profesor w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;  redaktor naczelny czasopisma naukowego “Social Communication. Online Journal”
  • dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas; nauczyciel akademicki
  • Renata Stefanowska, Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji, Business Centre Club
  • Małgorzata Baran, Collegium Civitas
  • dr Małgorzata Szpilska, Kierownik Działu HR,  Sieć Badawcza Łukasiewicz; Członek Rady Scientific Advisory Board – European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB).
  • Wojciech Stęchły, pracownik naukowy, Instytut Badań Edukacyjnych i Szkoła Główna Handlowa
  • dr Tomasz Kupidura, Dział HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji; wykładowca akademicki

  Eksperci Rady Sektorowej:

  • Justyna Kądziela, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Adam Przeździęk, CEO, Mediafeed Future Consulting; konsultant marek; wykładowca akademicki
  • Beata Matyszewska, SP nr 75 im. M. Konopnickiej W Warszawie, doradca
  • dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;  adiunkt w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Uniwersytecie Warszawskim

   

Grupa Edukacja i Kariera

Członkowie Grupy:

  • Lider: Zbigniew Brzeziński, specjalista, Miejski Urząd Pracy w Kielcach
  • Wicelider: Ewa Duda-Maciejewska,  specjalistka, Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej Collegium Civitas; wykładowczyni, trenerka w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP; facylitatorka partycypacyjnych procesów strategicznych oraz innowacyjnych
  • Agata Kaczmarska, Chief People Officer, Dentsu Aegis Network; wykładowczyni z obszaru HR i przywództwa na wydziale Zarządzania UW, członkini Polskiego Stowarzyszenia HR oraz stowarzyszenia Human Explorers, mentorka w programie Technologia w Spódnicy.
  • dr Agnieszka Marzęda, wykładowczyni na Wydziale Dziennikarstwa UW, Publishing Manager w London Wall Publishing, sekretarz Car of the Year Polska, członkini Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
  • Artur Kudzia, dyrektor, Miejski Urząd Pracy w Kielcach
  • Dariusz Zając, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie, przewodniczący grupy roboczej ds.  kontaktów  z przedsiębiorcami, szkołami przemysłu mody i władzami lokalnymi w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia
  • Edyta Cyganek, Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
  • Elżbieta Czernik, dyrektor Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru, wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.
  • Dorota Bieniek-Kaska, President & CEO, LoveBrand Relations, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
  • Emilia Zakrzewska, wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, dyrektorka marketingu i PR w ProService Finteco, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim
  • Grzegorz Krzemień, prezes zarządu, GoldenSubmarine, wykładowca Akademii im. L. Koźmińskiego
  • Katarzyna Kozakowska, kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy,  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  • Ewa Opach, wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej, dyrektorka ds. edukacji i certyfikacji, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, członkini Rady Programowej Collegium Civitas studiów dualnych Marketing internetowy i e-commerce, członkini grupy roboczej ds. kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji
  • Monika Kaczmarek-Śliwińska, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; ekspertka Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jurorka konkursu branży PR – Złote Spinacze, laureatka nagród branżowych PRoton 2013 oraz Lew PR 2013
  • Renata Dankowska, prezes zarządu PROGRA, doradca zawodowy, programista
  • Renata Syperek-Komar, Account Director, ConTrust Communication
  • Renata Żukowska, założycielka i prezes Advanced Business Solutions Institute, mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz członkini Lady Business Club, adiunkt Uczelni ASBIRO oraz Pełnomocnik Rektora ds. interesariuszy zewnętrznych Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie
  • dr Sławomir Jarka, adiunkt, Instytut Zarządzania SGGW w Warszawie
  • Sylwia Chmielewska-Fryze, Chief Operating Officer, Sales Tube, przewodnicząca konkursu E-commerce Polska Awards 2019
  • dr Tomasz Chrząstek, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcac
  • Wojciech Kreft, Psycholog, doradca zawodowy (Neokariera), trener i e-trener, wykładowca akademicki, założyciel i redaktor kwartalnika Doradca Zawodowy, ekspert Komisji Unii Europejskiej (Lifelong Guidance Expert Group).
  • Wojciech Szymański, prezes zarządu Ideo Force, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
  • Łukasz Bis, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; członek Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, organizator Konferencji InternetBeta

 • Eksperci Rady Sektorowej:

  • Bożena Czapla, doradca zawodowy , trener, pedagog, LO im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
  • Andrzej Zawistowski, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów; członek Rady Nadzorczej XBS GROUP; wykładowca na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Łazarskiego
  • Anna Sarczyńska, doradca zawodowy, trener, pedagog, Stowarzyszenie Ja To Ja
  • Justyna Kądziela, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
  • Dobrosława Choryńska-Chudy, HRowiec, trener, doradca zawodowy, coach, kierownik Centrum Karier Collegium CivitasCollegium Civitas
  • Adam Przeździęk, CEO, Mediafeed Future Consulting; konsultant marek; wykładowca akademicki
  • Beata Matyszewska, SP nr 75 im. M.Konopnickiej W Warszawie
  • Olga Kożuchowska, dyrektorka Biura Karier Uniwersytetu SWPS
  • dr Iwona Wojciechowska, trener, coach, doradca biznesowy, pracownik badawczo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Politechnika Rzeszowska), koordynator Zespołu ds. komunikacji z otoczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej HR Polska
  • Jacek Dziura, jacedziura.pl
  • Piotr Kalewski, strateg marketingu, Piotr Kalewski (firma)
  • dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; adiunkt w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Uniwersytecie Warszawskim; zastępca członka sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej; członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
Grupa Rama Kwalifikacji

Członkowie Grupy:

  • Lider: Magdalena Drzazga, Prezes Zarządu/ CEO, Chapter1
  • Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska; prezes zarządu IAB Europe; członek Rady Nadzorczej  Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
  • Ewa Opach, wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej, dyrektorka ds. edukacji i certyfikacji, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, członkini Rady Programowej Collegium Civitas studiów dualnych Marketing internetowy i e-commerce, członkini grupy roboczej ds. kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji
  • Wojciech Stęchły, pracownik naukowy, Instytut Badań Edukacyjnych i Szkoła Główna Handlowa
  • Anna Kwiatek, Head of People & Culture, Wavemaker
  • Łukasz Bis, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; członek Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, organizator Konferencji InternetBeta


Eksperci Rady Sektorowej:

 • Andrzej Zawistowski, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów; członek Rady Nadzorczej XBS GROUP; wykładowca na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Łazarskiego
 • Patrycja Załuska,właścicielka firmy RE:START KARIERY, ekspertka ds. rynku pracy Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie
 • dr Iwona Wojciechowska, trener, coach, doradca biznesowy, pracownik badawczo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Politechnika Rzeszowska), koordynator Zespołu ds. komunikacji z otoczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej HR Polska
 • Piotr Kalewski, strateg marketingu, Piotr Kalewski (firma)


O RADZIE


CZŁONKOWIE RADY


KOMITET EKSPERCKI


DOŁACZ DO RADY