GRUPY ROBOCZE

Wszystkie działania Rady Sektorowej opierają się na pracach grup roboczych, w skład których wchodzą członkowie Rady oraz niezależni specjaliści z Komitetu Eksperckiego. Nad lepszym dostosowaniem systemu edukacji do potrzeb rynku w SKM pracujemy w 5 grupach:

Grupa Robocza ds. Badań

Kompetencje Grupy: monitorowanie potrzeb pracodawców oraz poziomu kompetencji pracowników; przygotowywanie rekomendacji do BKL (Bilans Kapitału Ludzkiego) oraz promocja udziału w BKL wśród przedsiębiorców z SKM

 

Członkowie Grupy:

  • Lider: Łukasz Bis, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Adam Sokołowski, Nuntius
  • Ewa Duda-Maciejewska, Good Company
  • Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Paweł Bylicki, Public Dialog
  • Roland Zarzycki, Collegium Civitas
  • Paweł Tyszkiewicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Tomasz Baran, Ogólnopolski Panel Badawczy
  • Dagmara Robak, Dentsu Aegis Network Polska
  • Tomasz Chrząstek, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach
  • Sławomir Jarka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Agnieszka Biernat-Jarka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Małgorzata Baran, Collegium Civitas
  • Tomasz Kupidura, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Radom
  • Małgorzata Szpilska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Radom
  • Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii


  Eksperci Rady Sektorowej: 

  • Katarzyna Adamiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Iwona Wojciechowska, Politechnika Rzeszowska
  • Przemysław Mielczarek, ARC
  • Adam Przeździęk, Mediafeed Future Consulting
  • Magdalena Spisak, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Tomasz Kozłowski, właściciel, Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze
  • Anna Bracik, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa


  Patron:
   Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej

Grupa Robocza ds. Edukacji

Kompetencje Grupy: tworzenie nowych programów edukacyjnych dla sektora edukacji formalnej i pozaformalnej; nawiązywanie współpracy z uczelniami, szkołami i innymi podmiotami kształcenia; inicjowanie współpracy uczelni i szkół z przedsiębiorstwami; tworzenie porozumień edukacyjnych


Członkowie Grupy:

  • Lider: Ewa Duda-Maciejewska, Good Company
  • Wicelider: Agnieszka Marzęda, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
  • Wojciech Kreft, Neokariera
  • Adam Sokołowski, Nuntius
  • Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Daria Nawrat, Ringier Axel Springer Polska
  • Emilia Zakrzewska, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
  • Renata Dankowska, Progra
  • Włodzimierz Schmidt, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
  • Wojciech Szymański, Ideo Force
  • Tomasz Rzepniewski, Wavemaker
  • Ewa Borkowska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
  • Adrianna Kubik-Przybył, They.pl
  • Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Dorota Bieniek-Kaska, LoveBrand Relations
  • Roland Zarzycki, Collegium Civitas
  • Magdalena Magusiak, Dentsu Aegis Network Polska
  • Mateusz Felsmann, Twin
  • Łukasz Bis, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Michał Dunin, WebTalk
  • Magdalena Szmidt, MOSQI.TO
  • Małgorzata Węgierek, Havas Media
  • Zbigniew Nowicki, Bluerank
  • Karolina Szewczyczak, Omnicom Media Group
  • Małgorzata Baran, Collegium Civitas
  • Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
  • Emilia Gołębiowska, Starcom
  • Elżbieta Czernik, Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
  • Anna Kowalska, Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
  • Edyta Cyganek, Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
  • Agnieszka Bacińska, Walk PR
  • Tomasz Woźniak, Future Mind


  Eksperci Rady Sektorowej: 

  • Katarzyna Adamiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Iwona Wojciechowska, Politechnika Rzeszowska
  • Joanna Kazak, Mindshare Polska (GroupM)
  • Adam Przeździęk, Mediafeed Future Consulting
  • Magdalena Spisak, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Tomasz Kozłowski, właściciel, Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze
  •  Andrzej Zawistowski, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
  • Jacek Szostak, IAB Polska, Rada Etyki Reklamy
  • Piotr Kalewski, Head of Marketing FANECO
  • Anna Bracik, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa

  Patron: Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej

Grupa Robocza ds. Legislacji

Kompetencje Grupy: rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji formalnej i kształcenia branżowego; nadawanie uprawnień dla organizacji branżowych do prowadzenia szkoleń i kursów certyfikowanych oraz tworzenie programów edukacyjnych dla zawodów


Członkowie Grupy:

  • Lider: Agnieszka Marzęda, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
  • Wicelider: Agnieszka Bacińska, Walk PR
  • Emilia Zakrzewska, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
  • Włodzimierz Schmidt, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
  • Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Jarosław Miszczak, Bluerank
  • Michał Dunin, WebTalk
  • Tomasz Woźniak, Future Mind


  Eksperci Rady Sektorowej: 

  • Radosław Płonka, Kancelaria Prawna Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni
  • Magdalena Spisak, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Anna Bracik, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa
 • Patron: Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej

Grupa Robocza ds. Ram Kwalifikacji

Kompetencje Grupy: identyfikowanie potrzeb utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie


Członkowie Grupy:

  • Lider: Magdalena Drzazga, Chapter1
  • Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Włodzimierz Schmidt, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
  • Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
  • Grzegorz Krzemień, GoldenSubmarine
  • Tomasz Rzepniewski, Wavemaker
  • Anna Kwiatek, Wavemaker
  • Jarosław Miszczak, Bluerank
  • Wioletta Baśkiewicz, Chapter1
  • Tomasz Woźniak, Future Mind
  • Agata Kaczmarska, Dentsu Aegis Network Polska
  • Dagmara Robak, Dentsu Aegis Network Polska


Ekspert Rady Sektorowej: 

 • Katarzyna Adamiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Jacek Szostak, IAB Polska, Rada Etyki Reklamy
 • Anna Bracik, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa


Patron:
 Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Przewodniczący Rady Sektorowej

Grupa Robocza ds. Rynku Pracy

Kompetencje Grupy: inicjowanie współpracy pomiędzy członkami a podmiotami rynku pracy; inicjowanie i planowanie działań informacyjnych; promujących wiedzę o poszukiwanych kompetencjach w Sektorze; proponowanie udziału w wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach


Członkowie Grupy:

  • Lider: Zbigniew Brzeziński, Miejski Urząd Pracy w Kielcach
  • Anna Malinowska, Ringier Axel Springer Polska
  • Krzysztof Bernatowicz, GroupM
  • Anna Maciągowska-Rybicka, Havas Media
  • Katarzyna Kozakowska, Wojewódzki Urząd Pracy Warszawa
  • Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
  • Joanna Czekaj, Sales Tube
  • Renata Syperek-Komar, ConTrust Communication
  • Sylwia Chmielewska-Fryze, Sales Tube
  • Małgorzata Węgierek, Havas Media
  • Urszula Lisiecka, DDB
  • Artur Kudzia, Miejski Urząd Pracy w Kielcach
  • Marta Stanejko, Dentsu Aegis Network Polska
  • Karolina Szewczyczak, Omnicom Media Group
  • Monika Kaczmarska-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Eksperci Rady Sektorowej:

 • Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Justyna Kądziela, Specjalista ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • Ewa Kucypera, Wiceprezes Zarządu Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych AKTYWNI
 • Dobrosława Choryńska-Chudy, Kierownik Centrum Karier, Collegium Civitas
 • Olga Kożuchowska, Dyrektorka Biura Karier Uniwersytetu SWPS
 • Piotr Kalewski, Head of Marketing FANECO
 • Anna Bracik, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa

Patron: Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, przewodniczący Rady Sektorow


O RADZIE


CZŁONKOWIE RADY


KOMITET EKSPERCKI


DOŁACZ DO RADY