GRUPY ROBOCZE

Wszystkie działania Rady Sektorowej opierają się na pracach grup roboczych, w skład których wchodzą członkowie Rady oraz niezależni specjaliści z Komitetu Eksperckiego. Nad lepszym dostosowaniem systemu edukacji do potrzeb rynku w SKM pracujemy w 5 grupach:

Grupa Robocza ds. Badań

Kompetencje Grupy: monitorowanie potrzeb pracodawców oraz poziomu kompetencji pracowników; przygotowywanie rekomendacji do BKL (Bilans Kapitału Ludzkiego) oraz promocja udziału w BKL wśród przedsiębiorców z SKM


Członkowie Grupy:

 • Lider: Łukasz Bis, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
 • Agnieszka Suter, TIME / Grupa ZPR
 • Adam Sokołowski, Nuntius
 • Magdalena Skowronek, Ringier Axel Springer Polska
 • Ewa Duda-Maciejewska, Good Company
 • Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Paweł Bylicki, Public Dialog
 • Roland Zarzycki, Collegium Civitas
 • Marta Chmielewska, Mea Group
 • Paweł Tyszkiewicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Tomasz Baran, Ogólnopolski Panel Badawczy 
 • Dagmara Robak, Dentsu Aegis Network Polska

Patron: Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Wiceporzewodnicząca Rady Sektorowej

Grupa Robocza ds. Edukacji

Kompetencje Grupy: tworzenie nowych programów edukacyjnych dla sektora edukacji formalnej i pozaformalnej; nawiązywanie współpracy z uczelniami, szkołami i innymi podmiotami kształcenia; inicjowanie współpracy uczelni i szkół z przedsiębiorstwami; tworzenie porozumień edukacyjnych


Członkowie Grupy:

 • Marek Banaszak, Collegium da Vinci
 • Wojciech Kreft, Neokariera
 • Dariusz Rzontkowski, Huta 19 im. Joachima Fersengelda
 • Adam Sokołowski, Nuntius
 • Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Daria Nawrat, Ringier Axel Springer Polska
 • Agnieszka Marzęda, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
 • Emilia Zakrzewska-Koszel, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
 • Renata Dankowska, Progra
 • Marzena Denkiewicz, Business Centre Club
 • Włodzimierz Schmidt, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Wojciech Szymański, Ideo Force
 • Tomasz Rzepniewski, Wavemaker
 • Ewa Borkowska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
 • Adrianna Kubik-Przybył, They.pl
 • Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Dorota Bieniek-Kaska, LoveBrand Relations
 • Roland Zarzycki, Collegium Civitas
 • Kamil Rychlik Higher, daw. Brave Agency
 • Magdalena Magusiak, Dentsu Aegis Network Polska
 • Mateusz Felsmann, Twin
 • Łukasz Bis, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Jacek Szostak, daw.Starcom
 • Agata Kaczmarska, Dentsu Aegis Network Polska
 • Michał Dunin, WebTalk
 • Magdalena Szmidt, MOSQI.TO
 • Małgorzata Węgierek, Havas Media
 • Zbigniew Nowicki, Bluerank
 • Ewa Duda-Maciejewska, Good Company
 • Marta Chmielewska, Mea Group

Patron: Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej

 

Grupa Robocza ds. Legislacji

Kompetencje Grupy: rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji formalnej i kształcenia branżowego; nadawanie uprawnień dla organizacji branżowych do prowadzenia szkoleń i kursów certyfikowanych oraz tworzenie programów edukacyjnych dla zawodów


Członkowie Grupy:

 • Lider: Agnieszka Marzęda, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
 • Emilia Zakrzewska-Koszel, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
 • Włodzimierz Schmidt, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Agnieszka Bacińska, Walk PR
 • Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR 
 • Jarosław Miszczak, Bluerank
 • Michał Dunin, WebTalk
 • Tomasz Woźniak, Future Mind

Patron: Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej

Grupa Robocza ds. Ram Kwalifikacji

Kompetencje Grupy: identyfikowanie potrzeb utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie


Członkowie Grupy:

 • Lider: Magdalena Drzazga, Chapter1
 • Agnieszka Suter, TIME / Grupa ZPR
 • Marek Banaszak, Collegium da Vinci
 • Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Włodzimierz Schmidt, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Grzegorz Krzemień, GoldenSubmarine
 • Tomasz Rzepniewski, Wavemaker
 • Anna Kwiatek, Wavemaker
 • Jarosław Miszczak, Bluerank
 • Marcin Gaworski, 180heartbeats + JUNG v MATT
 • Wioletta Baśkiewicz, Chapter1
 • Tomasz Woźniak, Future Mind
 • Jacek Szostak, daw. Starcom
 • Agata Kaczmarska, Dentsu Aegis Network Polska
 • Anna Kupczyk, GroupM
 • Dagmara Robak, Dentsu Aegis Network Polska
 • Wojciech Starzewski, daw. Omnicom Media Group

Patron: Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, przewodniczący Rady Sektorowej

 

Grupa Robocza ds. Rynku Pracy

Kompetencje Grupy: inicjowanie współpracy pomiędzy członkami a podmiotami rynku pracy; inicjowanie i planowanie działań informacyjnych; promujących wiedzę o poszukiwanych kompetencjach w Sektorze; proponowanie udziału w wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach


Członkowie Grupy:

 • Lider: Zbigniew Brzeziński, Miejski Urząd Pracy w Kielcach
 • Wojciech Starzewski, daw. Omnicom Media Group
 • Agnieszka Suter, TIME / Grupa ZPR
 • Krzysztof Bernatowicz, GroupM
 • Anna Maciągowska-Rybicka, Havas Media
 • Mieszko Maj, Walk PR
 • Katarzyna Kozakowska, Wojewódzki Urząd Pracy Warszawa
 • Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Joanna Czekaj, Sales Tube
 • Małgorzata Olkowicz, Ministry of Creativity
 • Renata Syperek-Komar, ConTrust Communication
 • Anna Elwart, Digital Resolution
 • Marcin Gaworski, 180heartbeats + JUNG v MATT
 • Sylwia Chmielewska-Fryze, Sales Tube
 • Kamil Rychlik, Higher, daw. Brave Agency
 • Małgorzata Węgierek, Havas Media
 • Urszula Lisiecka, DDB
 • Artur Kudzia, Miejski Urząd Pracy w Kielcach
 • Marta Stanejko, Dentsu Aegis Network Polska 

Patron: Marcin Olkowicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, przewodniczący Rady Sektorowe