Monitoringi rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej

To przygotowywane przez nas co kwartał przeglądy najważniejszych informacji, raportów i trendów związanych z zatudnieniem, edukacją oraz branżą komunikacji i marketingu. Pobierz publikacje i bądź na bieżąco!
W monitoringu za okres 12.2022-03.2023 znajdziesz między innymi takie informacje: 
 • Rozwój sztucznej inteligencji może przyczynić się do wzrostu globalnego PKB o 7 proc. w ciągu najbliższych 10 lat
 • Rozwój narzędzi wykorzystujących rozwiązania AI nie ma aktualnie większegowpływu na modele operacyjne w polskich organizacjach. Prawie połowa (43%) nie planuje wprowadzać żadnych zmian w tym zakresie
 • Marketingowcy w większości doceniają narzędzia AI, ponieważ ich wykorzystanie przyspiesza pracę (17,5%)
W monitoringu za okres 12.2022-03.2023 znajdziesz między innymi takie informacje: 
 •  24% polskich firm planuje pozyskiwać nowych pracowników, 25% pracodawców prognozuje redukcję etatów, a 48% deklaruje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie.
 •  3 na 10 organizacji w Polsce jest na etapie opracowywania celów i strategii ESG.
 •  38% Polaków  uważa, że mmniejszości są przedstawiane w reklamach w uproszczony sposób

W monitoringu za okres 10.2022-11.2022 znajdziesz między innymi takie informacje: 

 •  Konsumenci deklarują, że wolą reklamy dociejące do nich kanałami offlinowymi, na szczycie listy umieszczają wydarzenia sponsorowane.  
 •  53% badanych jest zdania, że firmy technologiczne, powinny umieszać na uządzeniach informacje o sladzie węglowym, ale tylko 30% wierzy w prawdziwość informacji podawanych przez poducentów.
W monitoringu za okres 02-06.2022  znajdziesz między innymi takie informacje:
 •  Najbardziej deficytowe obecnie i pożądane w przyszłości są kompetencje poznawcze pracowników, przede wszystkim kreatywność i krytyczne myślenie;
 • Najważniejszą cechą pracy dla pracowników w Polsce i wszystkich krajach europejskich pozostają dobre zarobki.
 • 63% kobiet uważa, że w branży komunikacji marketingowej mężczyźni mają większe szanse na robienie kariery niż kobiety, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 27%