DOŁĄCZ DO RADY

Jak dołączyć?

Członkostwo w Radzie jest otwarte dla podmiotów działających w branży komunikacyjnej, dlatego do udziału zapraszamy wszystkich, którzy spełniają poniższe kryteria:

 • prowadzą działalność zgodną z definicją sektora, określoną przynajmniej jednym z następujących PKD: 58.1 lub 59 lub 60 lub 73.1,
 • funkcjonują na rynku min. 3 lata
 • mają doświadczenie współpracy z edukacją formalną, np.: tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, prowadzenie zajęć dla studentów, realizacja staży i praktyk, współpraca z Akademickimi Biurami Karier, udział w badaniach;
 • podpiszą deklarację współpracy z Radą,

Do Rady mogą dołączyć również: 

Organizacje pracodawców i branżowe, które: 

 • działają minimum 3 lata na rynku,
 • podpiszą deklarację chęci udziału w pracach Rady,
 • posiadają doświadczenie w zakresie edukacji, CSR, badań, promocji, legislacji lub rynku pracy.

Instytucje edukacji formalnej i pozaformalnej, które:

 • prowadzą działalność minimum 5 lat,
 • podpiszą deklarację chęci udziału w pracach Rady,
 • prowadzą kształcenie na kierunkach związanych z komunikacją oraz posiadają doświadczenie we współpracy
  z przedstawicielami sektora.

Organizacje pracowników (związki zawodowe) i społeczne, które:

 • działają minimum 5 lata na rynku,
 • podpiszą deklarację chęci udziału w pracach Rady,
 • posiadają doświadczenie w działalności na rzecz komunikacji w zakresie edukacji, CSR, badań, promocji, legislacji lub rynku pracy.

Instytucje Rynku Pracy, a także instytucje pełniące funkcję regulatora lub nadzoru, które:

 • podpiszą deklarację chęci udziału w pracach Rady.

Dlaczego warto?

 • Dołączasz do oficjalnej reprezentacji branży komunikacji marketingowej na arenie gospodarczej. Głos Rady jest uznawany
  w rozmowach z pozostałymi interesariuszami rynku.
 • Masz wpływ na kształcenie kadr na potrzeby sektora komunikacji, a tym samym przyczyniasz się do rozwoju całej branży marketingu i rynku edukacji.
 • Bierzesz udział w przygotowaniu systemu kształcenia pracowników, których sam chciałbyś zatrudnić. 
 • Masz dostęp do szerokiego grona ekspertów i reprezentantów kluczowych dla branży instytucji.

Chcesz włączyć się w prace Rady? Skontaktuj się z rada.sektorowa@sar.org.pl

POBIERZ DEKLARACJĘ WSPÓŁPRACY Z RADĄ:

POBIERZ KLAUZULĘ RODO