KOMITET EKSPERCKI

Komitet Ekspercki to grono niezależnych specjalistów, którzy merytorycznie wspierają działania Rady poprzez uczestnictwo w pracach grup roboczych w wybranych obszarach:

 • Grupa Robocza ds. Edukacji
 • Grupa Robocza ds. Badań
 • Grupa Robocza ds. Ram Kwalifikacji
 • Grupa Robocza ds. Rynku Pracy
 • Grupa Robocza ds. Legislacji

Dlaczego warto dołączyć do Komitetu Eksperckiego? 

 • Uczestniczysz w pracach oficjalnej reprezentacji branży komunikacji marketingowej na arenie gospodarczej. Głos Rady jest uznawany w rozmowach z pozostałymi interesariuszami rynku.
 • Masz wpływ na kształcenie kadr na potrzeby sektora komunikacji, a tym samym przyczyniasz się do rozwoju całej branży marketingu i rynku edukacji.
 • Zyskujesz prawo do posługiwania się tytułem członka Komitetu Eksperckiego Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Naszych ekspertów promujemy w mediach branżowych i ogólnopolskich.

Kto może dołączyć do Komitetu Eksperckiego?

Do Komitetu Eksperckiego mogą dołączyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Mają co najmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia w sektorze komunikacji marketingowej lub w dziedzinie dotyczącej danej grupy roboczej
 2. Złożą deklarację aktywnej pracy na rzecz grupy roboczej
 3. Wskażą, w jakiej dziedzinie będą wspierać Radę
 4.  

Jak można dołączyć do Komitetu Eksperckiego?

 1. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >> 
 2. Poczekaj na decyzję Prezydium Rady
 3. W przypadku pozytywnej decyzji otrzymasz akt nominacji do Komitetu na 2-letnią kadencję

Szczegółowe informacje znajdziesz w REGULAMINIE >>

CZŁONKOWIE KOMITETU EKSPERCKIEGO

Katarzyna Adamiak
Prodziekan ds. ogólnych, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Ekspert z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości. Szkoleniowiec, doradca oraz wykładowca przedmiotów z zakresu nauk o zarządzaniu. Ma praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania, innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu, kooperacji, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia klastrów i sieci, także projektowania badań przy użyciu metod jakościowych i ilościowych. Ekspert do oceny wniosków w PARP. Ekspert Business Centre Club do spraw klastrów i szkolnictwa wyższego, członek Rady Dialogu Społecznego, członek Komisji ds. pracy w BCC, członek grupy roboczej ds. edukacji w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ewa Flaszyńska
Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Od października 2020 r. dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, od 2018 r. zastępca członka sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, rady redakcyjnej „Praca Socjalna” i „Rynku Pracy”. Prelegentka na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Autorka publikacji z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy.

Joanna Kazak
Członek Zarządu i Partner Zarządzający, Mindshare Polska (GroupM)

W ramach Mindshare współtworzy i realizuje strategię rozwoju firmy, odpowiada za zarządzanie operacyjne, strategię rozwoju talentów, a także współpracę w strukturach sieciowych. Współtwórczyni oraz trenerka programu HERO dla pracowników GroupM, skoncentrowanego na wzmacnianiu samoświadomości i budowaniu pewności siebie. Jedna z dwóch trenerek programu Balance Champions w Europie, podnoszącego odporność na stres w życiu zawodowym i prywatnym. Uczestniczka międzynarodowych programów dla liderów w ramach WPP: Maestro oraz Walk the Talk. Reprezentantka Mindshare w ramach globalnej struktury Talent Nations. 

Justyna Kądziela
Specjalista ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Certyfikowany trener, rekruter oraz doradca kariery. Ma ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług rynku pracy, w tym w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy. Jest certyfikowanym Doradcą EURES przy Komisji Europejskiej. Była korespondentem Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Pełniła funkcję specjalisty do spraw koordynacji międzynarodowym pośrednictwem pracy EURES w Departamencie Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie specjalista ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tomasz Kozłowski
właściciel, Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze

Socjolog, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem zarządczym. Zarządzał dużymi zespołami pracowników (kierownik katedr oraz dziekan WSE CDV). Twórca usług edukacyjnych i analityk przekazu medialnego. Założyciel Poznańskiego Centrum Szkoleniowo-Badawczego, w ramach którego m.in. publikuje cykliczne raporty dotyczące współczesnych wyzwań rynku pracy i edukacji. Aktywny promotor kompetencji społecznych w edukacji i biznesie. Publicysta, autor książek i artykułów. Ma tytuł doktora. Obecnie wykłada na Uniwersytecie SWPS i w Wyższej Szkole Bankowej.

Ewa Kucypera
Wiceprezes Zarządu Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych AKTYWNI

Psycholog menedżerski, doradca zawodowy, trener edukacyjny, wykładowca akademicki. Doświadczenie w pracy w ogólnopolskich projektach edukacyjno-zawodowych; młodzież NEET, osoby niepełnosprawne. Od wielu lat związana z rynkiem edukacyjnym oraz rynkiem pracy. Pomysłodawca projektów w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. W kadencji 2020-2023 ławnik Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Przemysław Mielczarek
Badacz, moderator, szef zespołu w agencji badawczej ARC Rynek i Opinia

Ekspert w dziedzinie badań opinii i rynku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w branży badawczej zarówno od strony realizacji terenowej, jak i obsługi klientów. Jako szef zespołu pomaga klientom przetwarzać ich wyzwania i problemy na właściwie postawione hipotezy badawcze, wspólnie analizuje wyniki badań, wyciąga wnioski, doradza. W trybie warsztatowym poszukuje praktycznych rozwiązań: produktowych czy komunikacyjnych. Jego kluczowi klienci, to organizacje zarówno z sektora komercyjnego, jak i z sektora publicznego, w tym z sektora nauki. Bardzo chętnie uczestniczy w projektach o charakterze naukowo-badawczym. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku.

Radosław Płonka
Adwokat, wspólnik, Kancelaria Prawna Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni s.c.

Radca prawny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz obronie przedsiębiorców przed bezprawnymi działaniami organów państwa. Pełni funkcję eksperta prawnego Business Centre Club. Członek Zespołu do spraw handlu oraz do spraw ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Radzie Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa i postępowania karnego. Autor publikacji, prelegent na konferencjach oraz ekspert wypowiadający się w mediach.

Adam Przeździęk
CEO Mediafeed, konsultant marek

Kieruje firmą zajmującą się obserwacją trendów i doradztwem w obszarze future forecastingu. Oraz prowdzi bloa nt. technologii, obserwacji trendów oraz zjawisk społecznych – Mediafeed.pl. Realizuje projekty m.in. dla grupy Louis Vuitton Moet Hennessy, TESCO, BP Polska, IKEA, T-Mobile, Mercedes-Benz, Deloitte, Castrol, LINK4. Juror międzynarodowego konkursu reklamy Epica Awards. Laureat licznych plebiscytów: Ludzie Polskiego Internetu, nominacja do nagrody Człowiek Internetu „Briefu” 2015, wyróżnienie przez magazyn „Adweek. Wykładowca metodologii obserwacji, analizy oraz wdrażania trendów m.in. na uczelniach: WSB w Poznaniu, WSB w Chorzowie i ASP w Krakowie.

Magdalena Spisak
Procurement Consultant, trener

Ma doświadczenie w pracy po stronie Reklamodawcy (Procurement) i Agencji. Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne z menedżerami w zakresie: negocjacji, budowania pozycji i siły negocjatora, wywierania wpływu, rozwoju kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych niezbędnych w procesach negocjacji, asertywności i komunikacji w sytuacjach konfliktu. Wspiera w sytuacjach kryzysowych w relacji biznesowej. Współtwórczyni Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej i projektu Dialog Branżowy Reklamodawca-Agencja. Realizowała przetargi reklamowe i projekty optymalizacji kosztów m.in. dla: BNP Paribas, Bacardi-Martini, Bakalland, Eko-Park, Pekaes/ Kulczyk Inwestments SA, SABMiller, Konfederacja Lewiatan.

 

Iwona Wojciechowska
Trener, coach, doradca biznesowy

Certyfikowany trener, doradca, coach (Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching&Mentoring), pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, koordynator Zespołu ds. komunikacji z otoczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz HR Polska. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji menedżerskich, profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji kryzysowej i w szkoleniach antymobbingowych. Łączy świat nauki i biznesu, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz MBA.

Andrzej Zawistowski
członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Senior International Manager z trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, zarządzający zespołami ds. logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami. Od ponad 6 lat pracuje społecznie jako członek Zarządu PSML – Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów. Odpowiada tam za przygotowanie merytorycznego programu największej w Polsce Konferencji Zakupowej POLZAK. Członek Rady Nadzorczej XBS GROUP. Wykładowca na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

Jacek Szostak
master trener DIMAQ , członek Branżowej Rady Kompetencji IAB Polska, arbiter Rady Etyki Reklamy

Przez kilkanaście lat planował kampanie TV oraz digital największych marek takich jak Unilever, IKEA, PZU, AmRest, PSA, SONY. Przez ostanie lata był odpowiedzialny za rozwój organizacji w obszarze digital, procesów oraz kompetencji w Publicis Groupe Polska. Pracę w marketingu rozpoczynał w firmach badawczych (badania marketingowe i neuromarketing) oraz agencjach (K2, OMD, Zenith, Starlink, Starcom). Z wykształcenia psycholog osobowości. Jest aktywnym trenerem. Na sali szkoleniowej spędził kilka tysięcy godzin pracując jako trener ze specjalistami między innymi takich marek jak L’Oreal, Orange, T-Mobile, Disney, FCA, Volvo, City Bank, Sandoz, GlaxoSmithKline, Unilever, Roche, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, MSL.

Patrycja Załuska
Ekspertka ds. rynku pracy

Właścicielka firmy RE:START KARIERY, Ekspertka ds. rynku pracy Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego SWPS w Warszawie, z którym współpracowała również jako kierownik modułu „Logika projektowa” na Wydziale Psychologii. Przez wiele lat związana ze sprzedażą, zarządzaniem projektami i rozwojem innych.

Jest autorką licznych publikacji (m.in. dla HBRP, Personel Plus, Forbes, Newsweek) oraz książki „reStart kariery. Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy”, która została nominowana do nagrody Economicus 2019 – konkursu na najbardziej interesującą książkę o gospodarce w Polsce.