KOMITET EKSPERCKI

Komitet Ekspercki to grono niezależnych specjalistów, którzy merytorycznie wspierają działania Rady poprzez uczestnictwo w pracach grup roboczych w wybranych obszarach:

 • Grupa Robocza ds. Edukacji
 • Grupa Robocza ds. Badań
 • Grupa Robocza ds. Ram Kwalifikacji
 • Grupa Robocza ds. Rynku Pracy
 • Grupa Robocza ds. Legislacji

Dlaczego warto dołączyć do Komitetu Eksperckiego? 

 • Uczestniczysz w pracach oficjalnej reprezentacji branży komunikacji marketingowej na arenie gospodarczej. Głos Rady jest uznawany w rozmowach z pozostałymi interesariuszami rynku.
 • Masz wpływ na kształcenie kadr na potrzeby sektora komunikacji, a tym samym przyczyniasz się do rozwoju całej branży marketingu i rynku edukacji.
 • Zyskujesz prawo do posługiwania się tytułem członka Komitetu Eksperckiego Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Naszych ekspertów promujemy w mediach branżowych i ogólnopolskich.

Kto może dołączyć do Komitetu Eksperckiego?

Do Komitetu Eksperckiego mogą dołączyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Mają co najmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia w sektorze komunikacji marketingowej lub w dziedzinie dotyczącej danej grupy roboczej
 2. Złożą deklarację aktywnej pracy na rzecz grupy roboczej
 3. Wskażą, w jakiej dziedzinie będą wspierać Radę
 4.  

Jak można dołączyć do Komitetu Eksperckiego?

 1. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >> 
 2. Poczekaj na decyzję Prezydium Rady
 3. W przypadku pozytywnej decyzji otrzymasz akt nominacji do Komitetu na 2-letnią kadencję

Szczegółowe informacje znajdziesz w REGULAMINIE >>

CZŁONKOWIE KOMITETU EKSPERCKIEGO

Katarzyna Adamiak
Prodziekan ds. ogólnych, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Ekspert z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości. Szkoleniowiec, doradca oraz wykładowca przedmiotów z zakresu nauk o zarządzaniu. Ma praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania, innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu, kooperacji, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia klastrów i sieci, także projektowania badań przy użyciu metod jakościowych i ilościowych. Ekspert do oceny wniosków w PARP. Ekspert Business Centre Club do spraw klastrów i szkolnictwa wyższego, członek Rady Dialogu Społecznego, członek Komisji ds. pracy w BCC, członek grupy roboczej ds. edukacji w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Joanna Kazak
Członek Zarządu i Partner Zarządzający, Mindshare Polska (GroupM)

W ramach Mindshare współtworzy i realizuje strategię rozwoju firmy, odpowiada za zarządzanie operacyjne, strategię rozwoju talentów, a także współpracę w strukturach sieciowych. Współtwórczyni oraz trenerka programu HERO dla pracowników GroupM, skoncentrowanego na wzmacnianiu samoświadomości i budowaniu pewności siebie. Jedna z dwóch trenerek programu Balance Champions w Europie, podnoszącego odporność na stres w życiu zawodowym i prywatnym. Uczestniczka międzynarodowych programów dla liderów w ramach WPP: Maestro oraz Walk the Talk. Reprezentantka Mindshare w ramach globalnej struktury Talent Nations. 

Justyna Kądziela
Specjalista ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Certyfikowany trener, rekruter oraz doradca kariery. Ma ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług rynku pracy, w tym w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy. Jest certyfikowanym Doradcą EURES przy Komisji Europejskiej. Była korespondentem Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Pełniła funkcję specjalisty do spraw koordynacji międzynarodowym pośrednictwem pracy EURES w Departamencie Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie specjalista ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tomasz Kozłowski
właściciel, Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze

Socjolog, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem zarządczym. Zarządzał dużymi zespołami pracowników (kierownik katedr oraz dziekan WSE CDV). Twórca usług edukacyjnych i analityk przekazu medialnego. Założyciel Poznańskiego Centrum Szkoleniowo-Badawczego, w ramach którego m.in. publikuje cykliczne raporty dotyczące współczesnych wyzwań rynku pracy i edukacji. Aktywny promotor kompetencji społecznych w edukacji i biznesie. Publicysta, autor książek i artykułów. Ma tytuł doktora. Obecnie wykłada na Uniwersytecie SWPS i w Wyższej Szkole Bankowej.

Ewa Kucypera
Wiceprezes Zarządu Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych AKTYWNI

Psycholog menedżerski, doradca zawodowy, trener edukacyjny, wykładowca akademicki. Doświadczenie w pracy w ogólnopolskich projektach edukacyjno-zawodowych; młodzież NEET, osoby niepełnosprawne. Od wielu lat związana z rynkiem edukacyjnym oraz rynkiem pracy. Pomysłodawca projektów w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. W kadencji 2020-2023 ławnik Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Przemysław Mielczarek
Badacz, moderator, szef zespołu w agencji badawczej ARC Rynek i Opinia

Ekspert w dziedzinie badań opinii i rynku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w branży badawczej zarówno od strony realizacji terenowej, jak i obsługi klientów. Jako szef zespołu pomaga klientom przetwarzać ich wyzwania i problemy na właściwie postawione hipotezy badawcze, wspólnie analizuje wyniki badań, wyciąga wnioski, doradza. W trybie warsztatowym poszukuje praktycznych rozwiązań: produktowych czy komunikacyjnych. Jego kluczowi klienci, to organizacje zarówno z sektora komercyjnego, jak i z sektora publicznego, w tym z sektora nauki. Bardzo chętnie uczestniczy w projektach o charakterze naukowo-badawczym. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku.

Radosław Płonka
Adwokat, wspólnik, Kancelaria Prawna Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni s.c.

Radca prawny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz obronie przedsiębiorców przed bezprawnymi działaniami organów państwa. Pełni funkcję eksperta prawnego Business Centre Club. Członek Zespołu do spraw handlu oraz do spraw ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Radzie Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa i postępowania karnego. Autor publikacji, prelegent na konferencjach oraz ekspert wypowiadający się w mediach.

Adam Przeździęk
CEO Mediafeed, konsultant marek

Kieruje firmą zajmującą się obserwacją trendów i doradztwem w obszarze future forecastingu. Oraz prowdzi bloa nt. technologii, obserwacji trendów oraz zjawisk społecznych – Mediafeed.pl. Realizuje projekty m.in. dla grupy Louis Vuitton Moet Hennessy, TESCO, BP Polska, IKEA, T-Mobile, Mercedes-Benz, Deloitte, Castrol, LINK4. Juror międzynarodowego konkursu reklamy Epica Awards. Laureat licznych plebiscytów: Ludzie Polskiego Internetu, nominacja do nagrody Człowiek Internetu „Briefu” 2015, wyróżnienie przez magazyn „Adweek. Wykładowca metodologii obserwacji, analizy oraz wdrażania trendów m.in. na uczelniach: WSB w Poznaniu, WSB w Chorzowie i ASP w Krakowie.

Magdalena Spisak
Magdalena Spisak, Procurement Consultant, trener

Ma doświadczenie w pracy po stronie Reklamodawcy (Procurement) i Agencji. Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne z menedżerami w zakresie: negocjacji, budowania pozycji i siły negocjatora, wywierania wpływu, rozwoju kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych niezbędnych w procesach negocjacji, asertywności i komunikacji w sytuacjach konfliktu. Wspiera w sytuacjach kryzysowych w relacji biznesowej. Współtwórczyni Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej i projektu Dialog Branżowy Reklamodawca-Agencja. Realizowała przetargi reklamowe i projekty optymalizacji kosztów m.in. dla: BNP Paribas, Bacardi-Martini, Bakalland, Eko-Park, Pekaes/ Kulczyk Inwestments SA, SABMiller, Konfederacja Lewiatan.

 

Iwona Wojciechowska
Trener, coach, doradca biznesowy

Certyfikowany trener, doradca, coach (Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching&Mentoring), pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, koordynator Zespołu ds. komunikacji z otoczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz HR Polska. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji menedżerskich, profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji kryzysowej i w szkoleniach antymobbingowych. Łączy świat nauki i biznesu, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz MBA.

Andrzej Zawistowski
członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Senior International Manager z trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, zarządzający zespołami ds. logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami. Od ponad 6 lat pracuje społecznie jako członek Zarządu PSML – Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów. Odpowiada tam za przygotowanie merytorycznego programu największej w Polsce Konferencji Zakupowej POLZAK. Członek Rady Nadzorczej XBS GROUP. Wykładowca na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Łazarskiego.