KOMITET EKSPERCKI

Komitet Ekspercki to grono niezależnych specjalistów, którzy merytorycznie wspierają działania Rady poprzez uczestnictwo w pracach grup roboczych w wybranych obszarach:

 • Grupa Robocza ds. Edukacji
 • Grupa Robocza ds. Badań
 • Grupa Robocza ds. Ram Kwalifikacji
 • Grupa Robocza ds. Rynku Pracy
 • Grupa Robocza ds. Legislacji

Dlaczego warto dołączyć do Komitetu Eksperckiego? 

 • Uczestniczysz w pracach oficjalnej reprezentacji branży komunikacji marketingowej na arenie gospodarczej. Głos Rady jest uznawany w rozmowach z pozostałymi interesariuszami rynku.
 • Masz wpływ na kształcenie kadr na potrzeby sektora komunikacji, a tym samym przyczyniasz się do rozwoju całej branży marketingu i rynku edukacji.
 • Zyskujesz prawo do posługiwania się tytułem członka Komitetu Eksperckiego Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Naszych ekspertów promujemy w mediach branżowych i ogólnopolskich.

Kto może dołączyć do Komitetu Eksperckiego?

Do Komitetu Eksperckiego mogą dołączyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają co najmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia w sektorze komunikacji marketingowej lub w dziedzinie dotyczącej danej grupy roboczej
 2. Złożą deklarację aktywnej pracy na rzecz grupy roboczej
 3. Wskażą, w jakiej dziedzinie będą wspierać Radę

Jak można dołączyć do Komitetu Eksperckiego?

 1. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >> 
 2. Poczekaj na decyzję Prezydium Rady
 3. W przypadku pozytywnej decyzji otrzymasz akt nominacji do Komitetu na 2-letnią kadencję

Szczegółowe informacje znajdziesz w REGULAMINIE >>