Publikacje Rady

Poradniki

Poradnik dla doradców zawodowych >

Poradnik dla nauczycieli i  instruktorów zawodu > 

Poradnik dla uczniów >  

Programy studiów:

Analityka w komunikacji marketingowej

Karty przedmiotów:

Wnioskowanie i raportowanie >

Trendy w komunikacji marketingowej >

Strategia komunikacji marketingowej >

Rynek reklamy >

Metody badawcze w komunikacji marketingowej > 

Matryca efektów ucznia:

Analityka w komunikacji marketingowej >

Plan studiów:

Analityka w komunikacji marketingowej >

Inne:

Założenia metodologiczne i źródła danych >

Rekomendacje dotyczące sugerowanych metod kształcenia >

Wykaz kursowych efektów kształcenia > 

Digital expert

Karty przedmiotów:

Digital media >

Specyfika i wyzwania e-commerce > 

Planowanie kampanii digital >

Matryca efektów ucznia:

Digital expert >

Plan studiów:

Digital expert >

Inne:

Rekomendacje dotyczące sugerowanych metod kształcenia >

Założenia metodologiczne i źródła danych >

Wykaz kursowych efektów kształcenia >

Performance marketing

Karty przedmiotów:

Efektywność w marketingu >

Digital media >

Strategie performance w marketingu >

Kreacja w komunikacji marketingowej >

Matryca efektów ucznia:

Performance marketing >

Plan studiów:

Performance marketing >

Inne: 

Wykaz kursowych efektów kształcenia >

Założenia metodologiczne i źródła danych > 

Rekomendacje dotyczące sugerowanych metod kształcenia > 

Zarządzanie projektem marketingowym

Karty przedmiotów:

ZPM_Trendy w komunikacji marketingowej >

ZPM_Zarządzanie projektem > 

ZPM_Analityka projektów marketingowych >

ZPM_Budowanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych >

Matryce efektów ucznia:

Zarządzanie projektem marketingowym > 

Plan studiów:

Zarządzanie projektem marketingowych > 

Inne: 

Rekomendacje dotyczące sugerowanych metod kształcenia > 

Wykaz kursowych efektów kształcenia >

Założenia metodologiczne i źródła danych >

Zarządzanie w przemyśle kreatywnym

Karty przedmiotów:

Digital media >

Kreacja w komunikacji marketingowej >

Zarządzanie działaniami kreatywnymi >

Budowanie relacji z klientem >

Matryca efektów ucznia:

Zarządzanie w przemyśle kreatywnym >

Plan studiów:

Zarządzanie w przemyśle kreatywnym >

Inne:

Rekomendacje dotyczące sugerowanych metod kształcenia >

Wykaz kursowych efektów kształcenia >

Założenia metodologiczne i źródła danych >

Predykcje na 2022 rok – cykl opracowany przez ekspertów Rady Sektorowej

Tomasz Chrząstek: Tendencje branżowe a kształcenie w sektorze. Patrycja Załuska: Perspektywa sektora ad intra i ad extra. 
Anna Malinowska: Jak rok 2022 wpłynie na kondycję mentalną? Zbigniew Brzeziński: Od spokoju do wyzwania. Rynek pracy 2022.

Raporty

Raport: Badania rynkowe sektor komunikacji marketingowej i sektor kreatywny>

Raport: Rekomendacje zmiany zapisów w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy>

Raport: Rekomendacje zmiany zapisów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym>

Raport: Diagnoza wpływu rozwoju nowych technologii, w tym w szczególności rozwiązań opartych na AI, na potrzeby kompetencyjne sektora komunikacji marketingowej>

Raport: Kompetencje w świecie komunikacji marketingowej. Rezultaty prac Sektorowej Rady ds.  Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej (2019-2022)>

Raport: Kompetencje przyszłości 2022>

Raport: Co przyciąga młodych?>

Raport: Współpraca Biz-Edu w świetle badań Rady Kompetencji SKM>

Raport: Analiza i propozycje zmian w zakresie studiów dla praktyków>

Raport: Analiza i propozycje zmian odbywania staży i praktyk>

Raport: Analiza możliwości wykorzystania ECTS>

Raport: Marketingowe Kompetencje Przyszłości. Edycja II. 2021 >

Raport: Współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami z Sektora Komunikacji Marketingowej. Kwiecień 2021 >

Raport: Silversi w sektorze komunikacji marketingowej. Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe osób 50+. Styczeń 2021>

Raport: Marketingowe Kompetencje Przyszłości. 2020 > 

Monitoringi

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji październik – listopad 2022

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej lipiec – wrzesień 2022

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej luty – czerwiec 2022

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej październik 2021 – styczeń 2022

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej lipiec-wrzesień 2021

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej kwiecień- czerwiec 2021 >

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej styczeń- marzec 2021 >

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej październik – grudzień 2020 >

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej lipiec – wrzesień 2020 >

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej kwiecień – czerwiec 2020 >

Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej grudzień 2019 – marzec 2020 >

Inne

Rekomendacja nr 1/2022 Sektorowej Rady ds. Sektora Komunikacji Marketingowej >

Rekomendacja Sektorowej Rady ds. Kompetencji dot. potrzeby podjęcia działań zmierzających do opracowania sektorowej ramy kwalifikacji

Propozycja zmian rozwiązań w obszarze roli i funkcjonowania akademickich biur karier w odniesieniu do sektora komunikacji marketingowej.

Rekomendacja nr 2/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Komunikacja Marketingowa

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Podsumowanie roku 2020 z perspektywy ekspertów Sektora Komunikacji Marketingowej >

Analiza ram kwalifikacji i certyfikacji kompetencji marketingowej w Polsce i Unii Europejskiej. Styczeń 2021 >

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej z dnia 6.08.2020 >