OPRACOWANIA RYNKOWE

Raport PARP: Identyfikacja instrumentów wsparcia dla sektora komunikacji marketingowej 2020 >

Raport PARP: Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej 2020 >

Raport PARP: Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu 2020 >

Deloitte: The CMO Survey Highlight and Insights Report 2020 >>

Raport PARP: Rynek pracy sierpień 2020 >

Raport PARP: Rynek pracy czerwiec-lipiec 2020 >

Raport PARP: Rynek pracy czerwiec 2020 >

Raport: Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy. PARP 2020 >

Raport: Kompetencje, jakich nie było. Kompetencje przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie do 2040 roku. WUP w Warszawie. 2019 >

Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych. PARP 2020 >

Report: Effects of the Coronavirus on The Agency Market 2020 >

Raport: Kapitał ludzki w w Warszawie 2019 >

Deloitte Global Millennial Survey 2019 >

Raport: Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym systemie edukacyjnym? >

EB=Emocje+Biznes Raport 2019 >

Future of Work Report: 7 Drivers Talent Alpha 2019>

CMO of the future. Confronting the talent crunch 2019 >

Raport Beyond 2030 >

PwC Golden_Age_Index. How well are OECD economies adapting to an older workforce 2015 >

Sector Skills Assessment for the Creative Media Industries in the UK 2011 >>

Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy 2009 >