OPRACOWANIA RYNKOWE

Rapot PARP: 2023 Luka w zatrudnieniu – jak lepiej wykorzystać potencjał polskiego rynku pracy >>

Raport PARP: Rynek pracy czerwiec 2023 >>

Raport z II edycji Branżowego Badania Kapitału Ludzkiego 2023 >>

Raport PARP: rynek pracy styczeń 2023

Raport PARP: rynek pracy grudzien 2022

Raport PARP: Zmiany na rynku pracy wynikające z wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju 2022 >

Raport PARP: rynek pracy listopad 2022>

Raport PARP: rynek pracy październik 2022>

Raport PARP: rynek pracy wrzesień 2022>

Raport PARP: rynek pracy sierpień 2022>

Raport PARP: rynek pracy lipiec 2022>

Raport PARP: rynek pracy czerwiec 2022 >

Raport PARP: rynek pracy maj 2022 >

Raport PARP: rynek pracy kwiecień 2022 >

Raport PARP: rynek pracy marzec 2022 >

Raport PARP: rynek pracy luty 2022 >

Raport PARP: rynek pracy styczeń 2022 >

Raport z I edycji badań: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej >

Raport PARP: rynek pracy grudzień 2021 >

Raport PARP: Identyfikacja instrumentów wsparcia dla sektora komunikacji marketingowej 2020 >

Raport PARP: Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej 2020 >

Raport PARP: Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu 2020 >

Deloitte: The CMO Survey Highlight and Insights Report 2020 >>

Raport PARP: Rynek pracy sierpień 2020 >

Raport PARP: Rynek pracy czerwiec-lipiec 2020 >

Raport PARP: Rynek pracy czerwiec 2020 >

Raport: Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy. PARP 2020 >

Raport: Kompetencje, jakich nie było. Kompetencje przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie do 2040 roku. WUP w Warszawie. 2019 >

Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych. PARP 2020 >

Report: Effects of the Coronavirus on The Agency Market 2020 >

Raport: Kapitał ludzki w w Warszawie 2019 >

Deloitte Global Millennial Survey 2019 >

Raport: Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym systemie edukacyjnym? >

EB=Emocje+Biznes Raport 2019 >

Future of Work Report: 7 Drivers Talent Alpha 2019>

CMO of the future. Confronting the talent crunch 2019 >

Raport Beyond 2030 >

PwC Golden_Age_Index. How well are OECD economies adapting to an older workforce 2015 >

Sector Skills Assessment for the Creative Media Industries in the UK 2011 >>

Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy 2009 >