Posiedzenia Rady

XVI POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 10.01.2024 r.

AGENDA:

 1. Festiwal Reklamy Społecznej – podsumowanie – wystąpienia Dr n. ekon. Joanna Pikuła – Małachowska i Dariusz Zając – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie 
 2. Olimpiada Reklamy – podsumowanie 
 3. Produkty Rady na bazie nowej www ORKK  
 4. Pracodawca Jutra –  
 5. Podsumowanie co zrobili liderzy  
 6. Status BCU 
 7. Status Rady
 8. Badanie Kompetencje Przyszłości  

XIII POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 30.01.2023 r.

AGENDA:

 1. Gość spotkania: Wojciech Stęchły (członek Rady Sektorowej), Instytut Badań Edukacyjnych „Co dalej z Sektorową Ramą Kwalifikacji? Inspiracje i dyskusja nad sposobami wykorzystania potencjału ramy.” 
 2. Organizacja pracy Rady w 2023– zmiany w organizacji grup roboczych. 
 3. Organizacja pracy Rady w 2023 – liderzy grup roboczych i zmiany w regulaminie. 
 4. Organizacja pracy Rady w 2023 – Ramowy Plan Pracy oraz wstępna lista projektów.
 5. Powołania i odwołania członków. 
 6. Q&A
 7. Zaproszenie do głosowań oraz zgłoszeń do nowych grup.

XII POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 29.11.2022 r.

AGENDA:

 1. Podsumowanie działań – synteza
 2. Zmiany w składzie zespołu projektowego i zmiany w Prezydium
 3. kandydaci na Przewodniczącego Rady 
 4. Odwołania Członków
 5. Informacje o obiegowym głosowaniu 
  nad odwołaniem Członków i wyborem Przewodniczącego 
 6. Plany na najbliższe miesiące
 7. przegląd aktywności (w tym Grup roboczych)
 8. Wolne wnioski, dyskusja 

X  POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 22.09.2022 r.

AGENDA:

 1. Konferencja wieńcząca Radę Sektorową – Marcin Olkowicz, Przewodniczący/ Animator Rady
 2. Dni Kariery 2022 -Gdańsk i Częstochowa – Marcin Olkowicz, Przewodniczący / Animator Rady
 3. Odwołanie Członków Rady oraz aktualizacja danych obecnych Członków i Ekspertów – Marcin Olkowicz, Przewodniczący / Animator Rady
 4. Badanie dotyczące wpływu rozwoju nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora komunikacji marketingowej –prezentacja wstępnych wniosków – Magdalena Słocińska, Mabea
 5. Przedstawienie koncepcji badania dot. kompetencji kluczowych w sektorze komunikacji marketingowej a kompetencji kluczowych przemysłu kreatywnego – Flow Centrum Badawcze
 6. Rekomendacja „ukraińska” – Ewa Opach, Marcin Olkowicz
 7. Q&A, wolne wnioski, dyskusja, zakończenie spotkania

IX  POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 16.05.2022 r.

AGENDA:

1. Krótkie podsumowanie dotychczasowych dokonań Rady.

2. Najważniejsze zadania na najbliższy czas.

3. Prezentacja – Poradnik dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – Renata Dankowska, PROGRA.


VIII  POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 21.02.2022 r.

AGENDA:

1. Podsumowanie prac Rady Sektorowej w 2021 oraz plany do końca 2022 r.

2. Omówienie planów na konferencję podsumowującą działania Rady (28.09 formuła online).

3. Powołanie i odwołanie Członków Rady.

4. Omówienie wyników badania BBKL – Anna Skowrońska, PARP i Natalia Krygowska-Nowak, wykonawca badania.

5. Badania – „Marketingowe kompetencje przyszłości” oraz „Rynek pracy w mediach i reklamie” (prowadzonego przez serwis ScreenLovers).

6. GR ds. Rynku Pracy – Wyzwania na 2022 rok w kontekście możliwości wsparcia ze strony doradców zawodowych.

7. Zadanie Pakiet Młodzieżowy – prezentacja efektów pracy. 

VII  POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 15.09.2021 r.

AGENDA:

Gdzie jesteśmy

 • Sektorowa Rama Kwalifikacji 
 • Programy edukacyjne (szkolenia certyfikowane) 
 • Zmiany systemowe 
 • Koncepcja Dni Kariery i „pakietu młodzieżowego”
 • Inne aktywności

Co przed nami?

 • Warsztaty biznes-nauka
 • O rekomendacji zwyczajnej   
 • Inne sprawy

    Inspiracje

 • Konkurs „Pracodawca jutra” 

VI  POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 20.05.2021 r.

AGENDA:

Gdzie jesteśmy

 • O realizacji rekomendacji nadzwyczajnej (CoVid) – status, interwencje Rady 
 • Badanie potrzeb rozwojowo-szkoleniowych edycja 2 („Marketingowe kompetencje przyszłości”) 
 • Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego – status 
 • Warsztaty biznes-nauka 
 • Inne aktywności

Co przed nami?

 • O rekomendacji zwyczajnej  – nowy operator, stanowisko Rady 
 • Rekomendacja dotycząca sektorowej ramy kwalifikacji 
 • Inne sprawy

    Inspiracje

 • Współpraca biznes-nauka – pozyskiwanie grantów
 • Inicjatywa #postroniekobiet

V POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 18.02.2021 r.

AGENDA:

Przegląd aktywności od ostatniego spotkania, w tym:

 •  status rekomendacji covidowej i regularnej
 •  Konwent Rad Sektorowych
 •  dotychczasowe badania i analizy
 •  grupy zadaniowe
 •  porozumienie międzysektorowe (Rada Mody)
 • nowi Eksperci i Obserwatorzy
 • nowy członek zespołu projektowego

Dalsze działania: 

 • plan pracy 2021 (zatwierdzenie – głosowanie obiegowe)
 • wybór liderów Grup roboczych (4, koniec kadencji)
 • odwołanie 3 Członków Rady (głosowanie obiegowe)
 • potencjalne zmiany w Regulaminie Rady Sektorowej

Głos Animatora:

 • aktywności Członków Rady
 • apel „Bądź Ambasadorem Rady”

Część inspiracyjna: Jak żyć i działać zgodnie z celami, a nie dać się ponieść stresowi.

IV POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 24.11.2020 r.

AGENDA:

 • Powitanie, prezentacja agendy, przegląd aktywności od ostatniego spotkania – Marcin Olkowicz, przewodniczący Rady Sektorowej
 • Plany i najbliższe działania Rady – Ewa Opach, wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej
 • Prezentacja: Kompetencje jutra – Bartosz Sobotka, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Nowoczesne Usługi Biznesowe
 • Sesja Q&A – do prezentacji Bartosza Sobotki
 • Pytania, wolne wnioski

III POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 09.09.2020 r.

AGENDA:

Podsumowanie działań Rady od ostatniego spotkania:

·        Rekomendacje COVID i regularne – status

·        Nad czym pracują grupy robocze – ramy kwalifikacji, raport 50 +

·         Organizacja seminarium – program, termin

·        Ewaluacja Rady

Prezentacje:

 • Zintegrowana Strategia Umiejętności – 2030  – Daniel Nowak, PARP 
 • Badanie Delfickie – prognoza zawodów  – Ewa Duda – Maciejewska
 • System edukacji – podział, zmiany ustawy 2.0 – Monika Kaczmarek – Śliwińska
 • Współpraca Biznesu z Edukacją (Bluerank  – Politechnika Łódzka) – Zbigniew Nowicki

II POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ:

Data: 23.06.2020 r.

Agenda: 

 • Podsumowanie działań

 • Plany na najbliższe miesiące

 • Kandydaci na Członków Rady

 • Informacje o obiegowym głosowaniu  nad odwołaniem Członków

 • Propozycja mechanizmu przechodzenia odwołanych Członków do Komitetu Ekspertów

 • Grupa Robocza ds. Edukacji  – zmiana Lidera

 • Współpraca z Instytutem Analiz Rynku Pracy

 • Konkurs PARP „Dotacje na kapitał obrotowy” – informacja o naborze wniosków

 • Wolne wnioski, dyskusja

I POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ:

Data: 31.03.2020 r.

Agenda: 

 • Organizacja pracy Rady i grup roboczych 
 • Informacja o powołaniu Komitetu Eksperckiego 
 • Prezentacja planu pracy Rady 
 • Prezentacja planu pracy Rady (perspektywa 2020) 
 • Liderzy grup roboczych (krótkie autoprezentacje) 
 • Q&A (via chat) 
 • Zaproszenie do głosowań
 • Zakończenie spotkani