Posiedzenia Rady

VII  POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 15.09.2021 r.

AGENDA:

Gdzie jesteśmy

 • Sektorowa Rama Kwalifikacji 
 • Programy edukacyjne (szkolenia certyfikowane) 
 • Zmiany systemowe 
 • Koncepcja Dni Kariery i „pakietu młodzieżowego”
 • Inne aktywności

Co przed nami?

 • Warsztaty biznes-nauka
 • O rekomendacji zwyczajnej   
 • Inne sprawy

    Inspiracje

 • Konkurs „Pracodawca jutra” 

VI  POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 20.05.2021 r.

AGENDA:

Gdzie jesteśmy

 • O realizacji rekomendacji nadzwyczajnej (CoVid) – status, interwencje Rady 
 • Badanie potrzeb rozwojowo-szkoleniowych edycja 2 („Marketingowe kompetencje przyszłości”) 
 • Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego – status 
 • Warsztaty biznes-nauka 
 • Inne aktywności

Co przed nami?

 • O rekomendacji zwyczajnej  – nowy operator, stanowisko Rady 
 • Rekomendacja dotycząca sektorowej ramy kwalifikacji 
 • Inne sprawy

    Inspiracje

 • Współpraca biznes-nauka – pozyskiwanie grantów
 • Inicjatywa #postroniekobiet

V POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 18.02.2021 r.

AGENDA:

Przegląd aktywności od ostatniego spotkania, w tym:

 •  status rekomendacji covidowej i regularnej
 •  Konwent Rad Sektorowych
 •  dotychczasowe badania i analizy
 •  grupy zadaniowe
 •  porozumienie międzysektorowe (Rada Mody)
 • nowi Eksperci i Obserwatorzy
 • nowy członek zespołu projektowego

Dalsze działania: 

 • plan pracy 2021 (zatwierdzenie – głosowanie obiegowe)
 • wybór liderów Grup roboczych (4, koniec kadencji)
 • odwołanie 3 Członków Rady (głosowanie obiegowe)
 • potencjalne zmiany w Regulaminie Rady Sektorowej

Głos Animatora:

 • aktywności Członków Rady
 • apel „Bądź Ambasadorem Rady”

Część inspiracyjna: Jak żyć i działać zgodnie z celami, a nie dać się ponieść stresowi.

IV POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 24.11.2020 r.

AGENDA:

 • Powitanie, prezentacja agendy, przegląd aktywności od ostatniego spotkania – Marcin Olkowicz, przewodniczący Rady Sektorowej
 • Plany i najbliższe działania Rady – Ewa Opach, wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej
 • Prezentacja: Kompetencje jutra – Bartosz Sobotka, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Nowoczesne Usługi Biznesowe
 • Sesja Q&A – do prezentacji Bartosza Sobotki
 • Pytania, wolne wnioski

III POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 09.09.2020 r.

AGENDA:

Podsumowanie działań Rady od ostatniego spotkania:

·        Rekomendacje COVID i regularne – status

·        Nad czym pracują grupy robocze – ramy kwalifikacji, raport 50 +

·         Organizacja seminarium – program, termin

·        Ewaluacja Rady

Prezentacje:

 • Zintegrowana Strategia Umiejętności – 2030  – Daniel Nowak, PARP 
 • Badanie Delfickie – prognoza zawodów  – Ewa Duda – Maciejewska
 • System edukacji – podział, zmiany ustawy 2.0 – Monika Kaczmarek – Śliwińska
 • Współpraca Biznesu z Edukacją (Bluerank  – Politechnika Łódzka) – Zbigniew Nowicki

II POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ:

Data: 23.06.2020 r.

Agenda: 

 • Podsumowanie działań

 • Plany na najbliższe miesiące

 • Kandydaci na Członków Rady

 • Informacje o obiegowym głosowaniu  nad odwołaniem Członków

 • Propozycja mechanizmu przechodzenia odwołanych Członków do Komitetu Ekspertów

 • Grupa Robocza ds. Edukacji  – zmiana Lidera

 • Współpraca z Instytutem Analiz Rynku Pracy

 • Konkurs PARP „Dotacje na kapitał obrotowy” – informacja o naborze wniosków

 • Wolne wnioski, dyskusja

I POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ:

Data: 31.03.2020 r.

Agenda: 

 • Organizacja pracy Rady i grup roboczych 
 • Informacja o powołaniu Komitetu Eksperckiego 
 • Prezentacja planu pracy Rady 
 • Prezentacja planu pracy Rady (perspektywa 2020) 
 • Liderzy grup roboczych (krótkie autoprezentacje) 
 • Q&A (via chat) 
 • Zaproszenie do głosowań
 • Zakończenie spotkani