Posiedzenia Rady

III POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ

Data: 09.09.2020

AGENDA:

Podsumowanie działań Rady od ostatniego spotkania:

·        Rekomendacje COVID i regularne – status

·        Nad czym pracują grupy robocze – ramy kwalifikacji, raport 50 +

·         Organizacja seminarium – program, termin

·        Ewaluacja Rady

Prezentacje:

 • Zintegrowana Strategia Umiejętności – 2030  – Daniel Nowak, PARP 
 • Badanie Delfickie – prognoza zawodów  – Ewa Duda – Maciejewska
 • System edukacji – podział, zmiany ustawy 2.0 – Monika Kaczmarek – Śliwińska
 • Współpraca Biznesu z Edukacją (Bluerank  – Politechnika Łódzka) – Zbigniew Nowicki

II POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ:

Data: 23.06.2020

Agenda: 

 • Podsumowanie działań

 • Plany na najbliższe miesiące

 • Kandydaci na Członków Rady

 • Informacje o obiegowym głosowaniu  nad odwołaniem Członków

 • Propozycja mechanizmu przechodzenia odwołanych Członków do Komitetu Ekspertów

 • Grupa Robocza ds. Edukacji  – zmiana Lidera

 • Współpraca z Instytutem Analiz Rynku Pracy

 • Konkurs PARP „Dotacje na kapitał obrotowy” – informacja o naborze wniosków

 • Wolne wnioski, dyskusja

I POSIEDZENIE RADY SEKTOROWEJ:

Data: 31.03.2020

Agenda: 

 • Organizacja pracy Rady i grup roboczych 
 • Informacja o powołaniu Komitetu Eksperckiego 
 • Prezentacja planu pracy Rady 
 • Prezentacja planu pracy Rady (perspektywa 2020) 
 • Liderzy grup roboczych (krótkie autoprezentacje) 
 • Q&A (via chat) 
 • Zaproszenie do głosowań
 • Zakończenie spotkani