Warsztaty BIZ – EDU

W 2021 roku odbyły się warsztaty BIZ-EDU, łączące środowisko akademickie z biznesem. Podczas spotkań w trybie online zachęcaliśmy obie strony do wymiany opinii i doświadczeń na rzecz lepszej współpracy, a w efekcie wypracowania systemowych rozwiązań, które umożliwią przyszłym praktykom sektora szybszy start na rynku pracy. 

Dyskusje podczas warsztatów poruszały różne tematy związane z punktami styku pomiędzy obiema stronami, m.in: 

1. Współpraca z biznesem przy tworzeniu kierunków i specjalizacji.
2. Akademickie Biura Karier – łącznik pomiędzy studentami, uczelniami i rynkiem pracy.

 Spotkania były kierowane do:

  • ekspertów edukacji wyższej,
  • przedstawicieli biznesu sektora komunikacji marketingowej, który definiowany jest na bazie PKD:

58.1 (wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania),

59 (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych),

60 (nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych),

73.1 (reklama).

  • absolwentów kierunków marketingowych.

Kto poprowadził warsztat? 

Adam Polasz facylitator, trener, wykładowca, badacz.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w marketingu: pracował w działach insightów korporacji (Polska Telefonia Cyfrowa/ T- Mobile, Kompania Piwowarska), w domu mediowym (Wavemaker), w agencji strategicznej (One Eleven).
Wykładowca akademicki z 10-letnim stażem, prowadzi(ł) zajęcia dla studentów podyplomowych różnych kierunków (reklama, komunikacja marketingowa, data driven digital marketing, socjologia i inne), na uczelniach prywatnych i państwowych (Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera w Krakowie).
Trener i badacz z kilkunastoletnim stażem. Szkoli głównie z zakresu wykorzystania badań rynku w marketingu (szkolenia PTBRiO oraz Szkoła Consumer Intelligence) oraz realizuje kilkadziesiąt badań jakościowych rocznie.
Zdobywca Nagrody 25-lecia PTBRiO: jeden z trzech najlepiej ocenianych trenerów PTBRiO w historii. Współautor książki „Badanie rynku”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021, rozdziały: „Wizualizacja wyników badań i raportowanie” oraz „Zarządzanie wynikami badań w organizacji”