Warsztaty BIZ – EDU

Warsztaty BIZ-EDU łączą środowisko akademickie z biznesem. Podczas spotkań w trybie online zachęcamy obie strony do wymiany opinii i doświadczeń na rzecz lepszej współpracy, a w efekcie wypracowania systemowych rozwiązań, które umożliwią przyszłym praktykom sektora szybszy start na rynku pracy. 

Chcemy, aby dyskusje podczas warsztatów poruszały różne tematy związane z punktami styku pomiędzy obiema stronami. 

Tematem najbliższych warsztatów (24 listopada oraz 1 grudnia, g. 13:00 – 17:00) będzie współpraca z biznesem przy tworzeniu kierunków i specjalizacji

W trakcie warsztatów będziemy wspólnie poszukiwań odpowiedzi na pytania:

 • Jak obecnie przebiega współpraca z biznesem przy współtworzeniu kierunków i specjalizacji na uczelniach?
 • Jaką formę współpracy preferują przedstawiciele biznesu a jakiej oczekuje się od nich na uczelniach?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, by w większym stopniu program nauczania był współtworzony przez praktyków?
 • Czy taka współpraca się opłaca? Jak wyglądają korzyści i koszty współtworzenia kierunków i specjalizacji – z perspektywy przedstawicieli biznesu i uczelni?
 • Współpraca idealna – jak powinna wyglądać?
 • Studia dualne – dobre praktyki i wskazówki dla uczelni rozważających taką formułę.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Dostępne terminy warsztatów:

 Warsztaty odbywają się  trybie online na platformie ZOOM. Możesz wziąć udział w warsztacie w jednym z poniższych terminów, który wybierzesz w formularzu zgłoszeniowym:

 

 • Warsztat w dniu 24.11.2021, g. 13:00 – 17:00
 • Warsztat w dniu 1.12.2021, g. 13:00 – 17:00

 

Do kogo kierowane są warsztaty? 

 

Do udziału w wybranym terminie warsztatu zapraszamy:

 • ekspertów edukacji wyższej,
 • przedstawicieli biznesu sektora komunikacji marketingowej, który definiowany jest na bazie PKD:

58.1 (wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania),

59 (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych),

60 (nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych),

73.1 (reklama).

 • absolwentów kierunków marketingowych

Maksymalna liczba uczestników na warsztacie to 15 osób.

UWAGA! Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy na Linkedin, w której będziemy kontynuować dyskusję i wymianę doświadczeń ww. zakresie. 

Kto poprowadzi warsztat? 

Adam Polasz facylitator, trener, wykładowca, badacz.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w marketingu: pracował w działach insightów korporacji (Polska Telefonia Cyfrowa/ T- Mobile, Kompania Piwowarska), w domu mediowym (Wavemaker), w agencji strategicznej (One Eleven).
Wykładowca akademicki z 10-letnim stażem, prowadzi(ł) zajęcia dla studentów podyplomowych różnych kierunków (reklama, komunikacja marketingowa, data driven digital marketing, socjologia i inne), na uczelniach prywatnych i państwowych (Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera w Krakowie).
Trener i badacz z kilkunastoletnim stażem. Szkoli głównie z zakresu wykorzystania badań rynku w marketingu (szkolenia PTBRiO oraz Szkoła Consumer Intelligence) oraz realizuje kilkadziesiąt badań jakościowych rocznie.
Zdobywca Nagrody 25-lecia PTBRiO: jeden z trzech najlepiej ocenianych trenerów PTBRiO w historii. Współautor książki „Badanie rynku”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021, rozdziały: „Wizualizacja wyników badań i raportowanie” oraz „Zarządzanie wynikami badań w organizacji”