Dzień: <span>16 października 2020</span>

Raport PARP: identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

16/10/2020

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Instytut Analiz Rynku Pracy pt. „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”. Analiza obejmuje kilka wybranych państw europejskich, w których pracuje największa liczba osób w sektorze w UE-28. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 5 miejscu.