Treść artykułu

Raport PARP: identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dostarcza wiedzy Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, która umożliwia lepsze rozpoznanie, zrozumienie i usystematyzowanie wiedzy o branży marketingowej.Opracowania dotyczące sektora komunikacji marketingowej, pozwalają przybliżyć obraz branży. Jednym z takich opracowań podzieliła się właśnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcamy co zapoznania się z raportem przygotowanym przez Instytut Analiz Rynku Pracy pt. „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”.

Analiza obejmuje kilka wybranych państw europejskich, w których pracuje największa liczba osób w sektorze w UE-28. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 5 miejscu!

Najważniejsze wnioski płynące z raportu według PARP:

  • Polski sektor komunikacji marketingowej jest ważny nie tylko dla kraju, ale i całej gospodarki Unii Europejskiej – wymienia się go obok rynków takich największych europejskich państw, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Jego atuty to umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, adaptacyjność, elastyczność i otwartość firm na zmiany oraz kreatywność i sprawność w realizacji przyjętych założeń.
  • Głównymi trendami, które zmieniają sektor komunikacji marketingowej, są: digitalizacja procesów komunikacji, medializacja firm, fragmentaryzacja rynków, rozwój podcastingu, rosnąca popularność mediów społecznościowych oraz e-mail marketingu.
  • Poważnym zagrożeniem dla przyszłości sektora jest dezinformacja, czyli rosnąca liczba tzw. fake newsów, oraz prawdopodobieństwo wycieku informacji lub ingerencji w nią podczas transmisji danych. Stopniowa rezygnacja przedsiębiorstw z usług agencji marketingowych może również stanowić zagrożenie dla pozycji agencji na rynku usług, a także negatywnie wpływać na sytuację finansową jednostek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *