Treść artykułu

Jak systemowo tworzyć i rozwijać kwalifikacje marketingowe?  Oficjalna inauguracja Rady Sektorowej podczas MarCom Skills Day

29 stycznia 2020 r. podczas konferencji „MarCom Skills Day” odbyła się uroczysta inauguracja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Głównym celem Rady jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej, tak aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby pracodawców.  

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , którzy wręczyli akty powołania członkom Rady Sektorowej, dzięki czemu oficjalnie rozpoczęła ona swoją działalność. W skład Rady weszło 67 osób, w tym  przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i dialogu społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich, podmiotów kształcenia ustawicznego, a także eksperci i specjaliści. Wspólnie będą pracować nad systemowymi rozwiązaniami. Wśród nich znajdują się m.in.: identyfikacja i definiowanie rzeczywistych wymagań zawodowych w branży, opracowanie ram i standardów kwalifikacji, programów edukacyjnych oraz zmian prawnych i organizacyjnych.

„Komunikacja marketingowa to kolejny z sektorów gospodarki, który ma swoją Radę ds. Kompetencji.  Dzięki temu zyskaliśmy łączącą całą branżę przestrzeń do rozwoju umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów w cyfrowym świecie. Ponadto zbudowaliśmy oficjalną  reprezentację w dialogu z pozostałymi interesariuszami rynku, a w skład Rady weszło wielu znakomitych ekspertów. To bardzo pomoże naszej branży i jej przyszłym pracownikom skutecznie stawiać czoła wyzwaniom stale zmieniającego się rynku ”  mówi Dariusz Andrian, prezes SAR.

„Rada Sektorowa ma także promować branżę marketingową jako dobre miejsce do pracy. Jak wiemy, sektor ten cierpi na brak wykwalifikowanych pracowników, a zapotrzebowanie to będzie ciągle wzrastać. Nie da się tworzyć systemu edukacji, który odpowiadałby na potrzeby rynku, bez interdyscyplinarnego podejścia i udziału przedstawicieli wielu dziedzin. Zadaniem Rady jest łączyć ich oraz umożliwiać wymianę doświadczeń, m.in. poprzez organizowane wydarzenia.” – dodaje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska 

MarCom Skills Day to pierwsza konferencja, która wpisuje się w cele działalności Rady. Wydarzenie przebiegło pod hasłem: Kompetencje pracowników vs. oczekiwania pracodawców. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega system rad sektorowych, poznali założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), a przede wszystkim możliwości współdziałania nad rozwiązaniami, które pozwolą lepiej dopasować system edukacji do wymagań marketingowego rynku. Eksperci zaprezentowali wyniki badań sensu pracy oraz zawodów przyszłości w środowiskach cyfrowych. Przedstawili także trendy i prognozy rynku pracy na najbliższe lata oraz strategie poszukiwania pracy. Nie zabrakło case studies, m.in. z obszaru employer brandingu czy prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Prelegenci przekonywali także, że szkolni doradcy zawodowi i publiczne służby zatrudnienia mogą być realnym wsparciem zarówno dla szukających pracy, jak i przedsiębiorców. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. 

Pełna lista członków Rady dostępna jest TUTAJ >

Zobacz aftermovie z konferencji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *