Treść artykułu

Pracownik „nowej rzeczywistości” – jak wyjść z pandemii?

Co zrobić, żeby szkoły i uczelnie oraz inne podmioty działające w ramach systemu edukacji przygotowywały takich pracowników, jakich potrzebują pracodawcy ?

Rekomendacje wskazujące na potrzeby związane z niwelowaniem luk kompetencyjnych zgłaszanych przez polskich pracodawców przygotowują działające przy Prezesie PARP sektorowe rady ds. kompetencji. W warunkach pandemii rady uczestniczą też w tworzeniu i opiniowaniu wytycznych bezpieczeństwa dla pracowników i klientów poszczególnych branż. Bo nikt, tak jak one, nie zna ich specyfiki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *