Miesiąc: <span>luty 2021</span>

Strefa Ekspertów: Ewa Opach i Marcin Olkowicz gośćmi podcastu

12/02/2021

Zapraszamy do wysłuchania odcinka podcastu Strefa Ekspertów, w którym przedstawiciele Rady Sektorowej – Ewa Opach, wiceprzewodnicząca oraz Marcin Olkowicz, przewodniczący, rozmawiali o tym, jak wspieramy rynek pracy i firmy.

Raport: Silversi w sektorze komunikacji marketingowej. Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe osób 50+

3/02/2021

Przedstawiamy raport z badania dotyczącego potrzeb kwalifikacyjno – zawodowych osób 50+ w sektorze komuniakcji marketingowej. Celem było  zgromadzenie wiedzy na temat stanu faktycznego, możliwości i problemów doświadczanychprzez osoby 50+ na rynku pracy w branży komunikacji marketingowej.

Analiza ram kwalifikacji i certyfikacji kompetencji marketingowych w Unii Europejskiej i Polsce

2/02/2021

Zapraszamy do lektury raportu, który prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii Europejskiej ram kwalifikacji/kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze sektora komunikacji marketingowej oraz sektorów/branż o zbliżonym charakterze.