Treść artykułu

Raport: Współpraca uczelni i przedsiębiorstw z Sektora Komunikacji Marketingowej

Zapraszamy do pobrania naszego najnowszego raportu nt. współpracy między uczelniami a biznesem z SKM. Badanie pokazało przede wszystkim asymetrię w częstotliwości podejmowania współpracy oraz oczekiwaniach wobec niej. Przedstawiciele uczelni deklarują częstszą współpracę z biznesem i szerszy zakres tej współpracy. Widać też świadomościowe przemiany w postaci relatywnie dużych oczekiwań w stosunku do współpracy z pracodawcami.

Przedsiębiorstwa SKM znacznie rzadziej niż uczelnie współpracują z drugą stroną. W niższym poziomie współpracy dostrzec można różnice w formach nacisku na prowadzenie współpracy: uczelnie są zmuszone przepisami prawa do prowadzeniatakiej współpracy, podczas gdy dla przedsiębiorstw współpraca nie jest obligatoryjna.P racujący w SKM mają też niższe oczekiwania wobec współpracy i dostrzegają mniej barier. Różnice te mogą wynikać z mniejszego doświadczenia w prowadzeniu kooperacji, co przekłada się na poziom wiedzy o praktycznych szczegółach współpracy i możliwościach, które ona przynosi.

Pomimo różnic w poziomie współpracy i oczekiwaniach wobec niej obie strony pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę. Należy zwrócić uwagę, że barierami nie są negatywne doświadczenia z przeszłości i konflikt interesów, które mogłyby mocno ograniczyć możliwość rozwoju współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową analizą i pobrania publikacji!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *