Treść artykułu

Raport z II edycji Branżowego Badania Kapitału Ludzkiego dla SKM

Już jest raport z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla sektora komunikacji marketingowej. Projekt ten, prowadzony przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, miał na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora komunikacji marketingowej oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Jednym z głównych celów projektu było opracowanie bilansu kompetencji, czyli oceny kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników. Zestawienie tych ocen powinno pomóc w określeniu podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach, zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Realizacja badań jakościowych oraz badania foresightowego przeprowadzonego wśród ekspertów branżowych umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów i wyzwań oraz pozwoliły na przygotowanie scenariuszy rozwoju branży.

Raport polecamy szczególnie  osom zarządzających firmami, obecnym oraz przyszłym pracowników sektora komunikacji marketingowej, jak również wszystkim osóbom zainteresowanym tematyką kompetencji w branży.

 

Publikacja miała premierę 21.09.2023 podczas webinaru Niepewność i zmienność impulsem do rozwoju, którego nagranie jest dostępne na stronie PARP. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *