Dołącz do nas:

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to inicjatywa wspierająca edukację branży. Dążymy do tego, by kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Chcemy lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. W tym celu podejmujemy szereg działań.  Dowiedz się więcej >
ZOBACZ NAJNOWSZE NAGRANIA PREZENTACJI Z MARCOM SKILLS SEMINAR:

AKTUALNOŚCI

Rekomendacja Rady o utworzeniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, na podstawie przeprowadzonych analiz (w tym wynikających z przygotowanego raportu „Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii Europejskiej ram kwalifikacji / kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze sektora komunikacji marketingowej oraz sektorów / branż o zbliżonym charakterze – analiza porównawcza rozwiązań polskich i europejskich”) oraz konsultacjach z Członkami Rady i Grup roboczych, rekomenduje podjęcie działań zmierzających do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRK)

Współpraca z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych

Z dumą informujemy, że 6 sierpnia br. podpisaliśmy aneks do porozumienia międzysektorowego z Radą Nowoczesnych Usług Biznesowych, w ramach którego, podczas wspólnych spotkań konsultacyjnych będziemy omawiać istotne dla obu sektorów wyzwania oraz wymieniać doświadczenia związane z kompetencjami w sektorach.

Raport: Marketingowe kompetencje przyszłości. Edycja II

Które z kompetencji marketingowych będą liczyć się w przyszłości? Przedstawiamy wyniki drugiej edycji badania potrzeb szkoleniowo-rozwojowych w sektorze komunikacji marketingowej, zrealizowanego przez Radę Sektorową ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

KALENDARIUM

ROZWÓJ = WIEDZA + EDUKACJA

LIDER PROJEKTU:

PARTNER PROJEKTU:

 

Projekt POWR.02.12.00-00-SR07/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

ODWIEDŹ RÓWNIEŻ: